Nezaměstnaný stojí stát ročně 110 tisíc korun

Praha - Nezaměstnaný člověk stojí státní rozpočet v průměru 109 625 korun ročně. To představuje celkové roční náklady ve výši desítek miliard korun. Vyplývá to ze studie vysoké školy Unicorn College. V roce 2009 podle studie stáli nezaměstnaní český státní rozpočet přes 76 miliard korun, což představovalo asi 6,5 procenta celkových výdajů rozpočtu.

Pro účely studie bylo počítáno se statisticky typickým nezaměstnaným, který je mladší 40 let, má základní či střední vzdělání bez maturity a doba, po kterou je bez práce, se obvykle pohybuje kolem pěti měsíců.

Částka 109 625 korun se skládá z:

  • podpory v nezaměstnanosti
  • ušlého výběru sociálního a zdravotního pojištění
  • nezaměstnaný má nižší výdaje, což znamená pro stát nižší výběr přímých a nepřímých daní

Z analýzy vyplývá, že se státu vyplatí podporovat tvorbu pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, a to prostřednictvím podpory integračních sociálních podniků. „V okamžiku, kdy se tyto osoby pohybují mimo trh práce, nejen, že nedochází ke tvorbě hodnot, ale vyvolávají náklady nezaměstnanosti zatěžující veřejné rozpočty. Tyto náklady výrazně převyšují výdaje spojené s podporou vzniku pracovních míst,“ uvádí studie.

Unicorn College je pražskou soukromou vysokou školou se zaměřením na informační technologie a ekonomii. Těžištěm jejího výzkumu jsou algoritmická řešení reálných, zejména ekonomických dat se složitou vnitřní strukturou, ekonomické modelování a analýza strategií v oblasti podnikového managementu s využitím IT podpory.