Šedá ekonomika připraví stát ročně o 500 miliard

Praha - Šedá ekonomika v ČR je odhadována na 500 miliard Kč. Vyplývá to ze studie asociace Visa Europe. Česká republika má podle studie „The Shadow Economy in Europe, 2010“ nejlepší pozici mezi státy východní Evropy. Za západní Evropou však zaostáváme. Celkový objem šedé ekonomiky v Evropě činí zhruba 2 biliony eur (49, 8 bilionu korun).

Objem šedé ekonomiky se v jednotlivých státech výrazně liší. V případě Švýcarska či Rakouska je to kolem 8 procent, Bulharsko má podíl šedé ekonomiky 33 procent. Poměr šedé ekonomiky v EU je 20 procent.

Dle studie napomáhá snižování podílu šedé ekonomiky trh elektronických plateb

"Podporou elektronických plateb a každoročním zvyšováním jejich počtu o desetinu lze velmi jednoduše a účinně v horizontu čtyř let snížit objem šedé ekonomiky o čtyři až šest procent," tvrdí Miloslav Kozler, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku.


„Pokud srovnáme situaci v různých zemích, opatření snižující šedou ekonomiku jsou většinou namířena hlavně proti práci načerno. Podstatně vyššího účinku však lze dosáhnout tím, že se soustředíme na řádnou registraci plateb u obchodníků,“ říká Jiří Steif, viceprezident společnosti A. T. Kearney.

Kolik učiníme za rok elektronických transakcí?

Občan ČR dle studie učiní za rok 105 elektronických transakcí. V Bulharsku či Rumunsku se toto číslo pohybuje kolem 13 plateb na obyvatele. Nejvyšší průměrný počet transakcí učiní za rok Finové (333), následováni Švédy (308) a Nizozemci (304). Občan Rakouska učiní zhruba 265 plateb ročně.

Čím se šedá ekonomika projevuje?

Typickým projevem šedé ekonomiky je existence několika pracovních poměrů zároveň, prací bez platné pracovní smlouvy nebo vyplacení hotovosti bez vystavení dokladu o zaplacení. Mezi sektory, jež jsou šedou ekonomikou nejvíce poškozeny, patří pohostinství, doprava, ubytování, stavebnictví a služby. Z pracovních činností by se dalo vyjmenovat malířství, soukromé vyučování, zdravotnické služby a tvorba webových stránek, ve kterých se mzda vyplácí v hotovosti.