Důchody příští rok porostou jen o 1,6 procenta

Praha - Českým důchodcům vzroste příští rok penze méně, než se původně předpokládalo. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) totiž počítá s tím, že se základní výměra zvýší o 40 korun a procentní výměra o 1,6 procenta. Přitom ještě v původním návrhu ze srpna letošního roku se počítalo s nárůstem základní výměry o 50 korun a procentní výměry o 2,5 procenta.

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Nick White

MPSV odlišná čísla vysvětluje upřesněním údajů, ze kterých se navýšení vypočítává. „Důvodem pro odlišné údaje obsažené ve vyhlášce oproti návrhu, který byl v připomínkovém řízení, je fakt, že návrh obsahoval odhad některých v té době neznámých údajů o růstu cen či mezd a ten se odlišoval od následné skutečnosti publikované ČSÚ,“ upřesnila mluvčí ministerstva Viktorie Plívová. Poslední potřebný údaj, ze kterého se navýšení vypočítávalo, publikoval Český statistický úřad až v tomto měsíci.

Navíc Plívová upozornila na to, že v návrhu vyhlášky, který byl zveřejněn v srpnu na webu Úřadu vlády, byl uveden příklad vycházející z tehdy známých dat a už tehdy bylo zdůrazněno, že jde o modelový příklad.

16:9
Zdroj: isifa/Lidové noviny
Autor: Hynek Glos

Předseda Rady seniorů ČR: Je to špatně spočítané

Navýšení dle předsedy Rady seniorů České republiky Zdeňka Pernese neodpovídá podmínkám stanoveným zákonem: „Je to špatně spočítané. Podle našich propočtů by se měly penze navýšit o 1,9 procenta.“ Rozdíl je tedy 0,3 procentní body, což může u některých penzí činit i 100 korun.

„Tento názor je zřejmě důsledkem přehlédnutí změny zákonných ustanovení o valorizaci důchodů,“ okomentovala to Plívová. Novela zákona podle ní stanovila, že posledním měsícem ve stanovení období pro zjišťování růstu cen je při zvýšení důchodů srpen kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů; nikoliv tedy červenec, jak tomu bývalo doposud.

Ekonomický expert ČSSD Jan Mládek:

"Máme podezření, že ministerstvo práce a sociálních věcí tam manipuluje s těmi parametry. Bude to předmětem zkoumání, jestli náhodou toto není snaha, jak ušetřit výdaje státního rozpočtu a zalepit díry, které tam ta vláda má. Jednak proto, že nadhodnotila hospodářský růst na příští rok, a jednak proto, že je málo schopná vybírat daně.


Penze se mají podle nedávno schváleného zákona v řádném termínu, tedy od ledna, zvýšit o růst cen mezi srpnem 2010 a červencem 2011, tedy inflaci, a třetinu růstu reálné mzdy (poměr ceny životních potřeb k vyplácené odměně) v roce 2010. Základní výměra se podle zákona zvyšuje tak, aby výše základní výměry důchodu činila devět procent průměrné mzdy.

Video Důchodci nedostanou přidáno, jak se čekalo
video

Důchodci nedostanou přidáno, jak se čekalo

Vládní web uvádí, že se od ledna 2012 zvyšují o 1,6 procenta také příplatky k důchodu, například za křivdy způsobené komunistickým režimem či za účast v boji za vznik a osvobození Československa. I zde původní návrh počítal se zvýšením o 2,5 procenta.

Starobní důchod se skládá ze základní výměry a z procentní výměry, přičemž první je pro všechny stejná. V procentní výměře náleží člověku za každý odpracovaný rok 1,5 procenta výpočtového základu. Pro stanovení výpočtového základu je pak důležitý osobní vyměřovací základ. Zjednodušeně řečeno ho tvoří měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období. Nyní jsou to roky 1986 až 2010. Jednotlivé roční příjmy se přitom násobí různými koeficienty, které se odvozují od průměru dosažených příjmů všech pojištěnců.