Lesy otevřely obálky s nabídkami do miliardového tendru

Hradec Králové – Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dnes začal otevírat obálky s cenovými nabídkami do mnohamiliardové soutěže na lesní práce a prodej dřeva od roku 2012 a napočítal 56 uchazečů. Nabídky podaly všechny významné firmy českého lesnictví v čele se společnostmi Less & Forest a Wotan Forest. Firmy soutěží o kontrakty na 117 územních jednotkách. Lesům ČR patří asi polovina lesů v zemi.

Odhaduje se, že hodnota lesních prací činí 7,6 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. Částka, kterou LČR následně inkasují od svých odběratelů za prodej dřeva, by měla být rámcově o několik miliard korun vyšší. Vítězové tendrů budou zajišťovat pěstební práce, dřevo budou těžit a dále jej sami i prodávat. Vítězné firmy budou pětinu vytěženého dřeva muset dál nabídnout prostřednictvím burzy či aukcí, aby se dřevo dostalo i na menší zpracovatele.

Zbyněk Boublík, mluvčí Lesů ČR

„Průměrně registrujeme na jednu územní jednotku 33 uchazečů. To v minulosti nikdy nebylo a tento fakt je důkazem, že konkureční prostředí je v rámci tendru zajištěno.“


K podpisu smluv dojde zřejmě v listopadu

Firmy měly šanci podat nabídky na libovolný počet jednotek. Lze odhadnout, že celkový počet nabídek přesáhne tři tisíce. „Je předpoklad, že k uzavírání smluv s vítězi by mohlo docházet od poloviny listopadu,“ prohlásil mluvčí lesů Zbyněk Boublík. Poznamenal, že podnik do pěti pracovních dnů po otevření všech obálek zveřejní přehled nabídek včetně nabídnuté ceny. Zakázku získá subjekt s nejnižší nabídnutou cenou.

„Nikomu se tady v lesích už nebude dávat dříví za domluvenou cenu z nějakých kamarádských důvodů, ale všichni budou soutěžit,“ zdůraznil výhody tendru odvolaný ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS).

Otevírání obálek je veřejné a dnes mu bylo přítomno několik desítek zástupců lesnických firem. Po otevření obálky je zveřejněna i nabídnutá cena. Uchazeči si tak mohou prakticky ihned udělat představu o tom, jak si stojí ve srovnání s konkurencí. 

Tendr je dvoukolový. V prvním kole zájemci museli prokázat splnění ekonomických a technických kvalifikačních kritérií. Do druhého koa, v němž se podávají cenové nabídky, postoupilo 62 z 66 přihlášených firem. 

Hnutí Duha tendr kritizuje

Tendr kritizují například ekologické Hnutí Duha a některé dřevozpracovatelské organizace. Mají obavu ze vzniku regionálních monopolů lesnických firem, které povedou k likvidaci menších podniků a živnostníků. Ministerstvo zemědělství a LČR kritiku odmítly a tendr označily za jasný a spravedlivý pro všechny subjekty na trhu.

Premiér Petr Nečas ale v úterý odvolal ministra zemědělství Ivana Fuksu, protože s ním byl mimo jiné nespokojen právě kvůli správě lesů. V souvislosti s tím se objevily úvahy o tom, zda Nečasův krok nesouvisí s obřím tendrem na lesní práce a prodej dřeva od roku 2012. Protikorupční organizace Transparency International k tendru uvedla, že není diskriminační a ani výrazně neomezí hospodářskou soutěž.

Video Lesy otevíraly obálky
video

Lesy otevíraly obálky

Lesy otevíraly obálky

5.10.2011 E21

Tendr Lesů ČR