Suma sumárum si posvítila na mateřskou a rodičovský příspěvek

Praha – Narození dítě je jistě pro valnou většinu z nás radostnou událostí. Je to ale také zlomový moment, kdy se dostane pod pořádný tlak rodinný rozpočet. Jeden z rodičů totiž většinou přestává pracovat a zůstává s nově narozeným potomkem doma. A protože stát má zájem na tom, aby lidé plodili děti, a zajišťovali mu tak do budoucna nové daňové poplatníky, rodinám s dětmi pomáhá. Nároky i výše dávek se ale různí. Na co vlastně mají maminky nárok?

Peněžitá pomoc v mateřství

Tzv. mateřská se pobírá po dobu 28 týdnů a její vyplácení zpravidla začíná šest až osm týdnů před plánovaným termínem porodu. Na mateřskou má nárok žena, která před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala, případně splní podmínky 180denní ochranné lhůty, a alespoň 270 dní v posledních dvou letech přispívala na nemocenské pojištění. A právě nemocenské pojištění může být někdy kamenem úrazu. „U osob samostatně výdělečně činných to není dnes ani zákonem stanoveno, tedy si nemusí tuto dávku platit, problém ale nastane, když pak žena chce odejít na mateřskou a zjistí, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství,“ popsala mluvčí ministerstva práce a sociální věcí Viktorie Plívová.

Výše peněžité pomoci v mateřství v případě, že na ni žena dosáhne, se pak odvíjí od výše jejího předchozího příjmu. Stát na dávkách nyní vyplácí 70 procent vyměřovacího základu mzdy. Výpočet je ale poněkud složitý, pomohou s ním ale pomoci nejrůznější kalkulačky. Jednu najdete například na webových stránkách Výpočet mateřské. Zjednodušeně lze říci, že maminka, která před mateřskou vydělávala 20 000 korun hrubého, si na mateřské dovolené přijde na 13 830 korun.

Video Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze
video

Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze

Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze

Nový cyklus České televize vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat.

Suma sumárum z ČT24

Rodičovský příspěvek

Na rodičovskou dovolenou může nastoupit jak matka, tak otec dítěte. Rodičovský příspěvek se poskytuje ve třech délkách (dvouletý, tříletý a čtyřletý) a výměrách:

  • zvýšená výměra 11 400 Kč
  • základní výměra 7600 Kč
  • snížená výměra 3800 Kč

O zvýšenou výměru 11 400 korun můžete požádat, pokud vám vznikl nárok na čerpání mateřské a zároveň denní dávka vaší mateřské dosahuje alespoň 380 korun (16 500 korun hrubého). Pokud se pro tuto variantu rozhodnete, budete po uplynutí mateřské (28 týdnů, resp. 36 týdnů v případě vícerčat) pobírat rodičovskou ve variantě tzv. rychlejšího čerpání.

Přivýdělek při mateřské a rodičovské

Přivýdělek při mateřské dovolené je značně omezen. Matka nemůže u svého původního zaměstnavatele vykonávat svou původní práci a pobírat za ni mzdu. Není možné uzavřít s tímto zaměstnavatelem ani jinou pracovní smlouvu (s jinou pracovní náplní například), ani dohodu o pracovní činnosti. Uzavřít naopak maminky se zaměstnavatelem mohou dohodu o provedení práce. Avšak i tady platí několik omezení. Dohoda se může vztahovat pouze na práci s jinou pracovní náplní, než jaký byl původní zaměstnanecký poměr. Žena na mateřské dovolené si nicméně může libovolně přivydělávat u jiného zaměstnavatele.

Na rodičovské dovolené jsou už ale pravidla omezující přivýdělek mnohem mírnější. Matka se může vrátit – při současném pobírání rodičovského příspěvku i ke svému původnímu zaměstnavateli, může si najít jiného zaměstnavatele a může mít dokonce více zaměstnavatelů současně.

Mateřská škola
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Pokud matka pracuje, musí prokazatelně zajistit, že je o dítě postaráno. Na omezenou dobu může dát dítě například do školky. Pokud maminka pobírá rodičovský příspěvek na dítě mladší tří let, tak ale podle zákona nesmí dát dítě do školky na víc než 5 kalendářních dní v měsíci. Pokud jde o dítě starší tří let, může chodit do školky maximálně na 4 hodiny denně, aniž by matka ztratila nárok na rodičovský příspěvek. S hlídáním dítěte ale samozřejmě mohou zaměstnané matce vypomoci například prarodiče.

Od příštího roku se zaměstnaným matkám ulehčí

Od příštího roku ministerstvo práce a sociálních věcí chystá změkčení omezení doby, kterou může dítě trávit ve školce, aniž by matka přišla o rodičovský příspěvek. „Maminka dítěte staršího dvou let by měla mít nově nárok na rodičovský příspěvek, pokud ho dá do jeslí nebo do školky,“ uvedla Plívová.