Nárok na vrácení peněz při nákupu přes slevové portály

Praha – Češi slyší na slevy, a tak není divu, že za poslední rok získaly na popularitě nejrůznější slevové portály. Ty lákají klienty na mnohdy více než poloviční slevy na nákup zboží či služeb. Sleva se aktivuje ve chvíli, kdy ji koupí dostatečný počet lidí. Díky tomu vlastně na slevovém nakupování vydělávají i obchodníci, podaří se jim nalákat více zákazníků. Hromadné nakupování má ale i svá úskalí. Stále častěji se totiž klienti serverů dostávají do situace, kdy je obchodník odmítne z kapacitních důvodů. Restaurace nebo třeba hotel jsou už plně obsazené a do konce platnosti voucheru nemůže obchodník objednanou službu poskytnout. Jak má zákazník v takových případech postupovat, aby o své peníze nepřišel?

Pokud jste se setkali u obchodníka s podobným odmítnutím, zkuste se s ním nejprve v klidu domluvit, zda by nebylo možné službu čerpat i po skončení platnosti voucheru. Obchodníci, kteří slevy poskytují, aby přilákali více zákazníků, na tuto možnost často ochotně kývnou. Pokud neuspějete u obchodníka, zkuste svůj problém řešit přímo s provozovatelem slevového portálu.

Čtěte smluvní podmínky!

0„Právní povaha poskytování zboží či služeb prostřednictvím českých slevových serverů není jednotná. Každý případ je tedy třeba posuzovat zejména podle konkrétních smluvních podmínek. Ty by měly být na webových stránkách zákazníkovi vždy přístupné k nahlédnutí, obvykle ve formě obchodních podmínek,“ upozornili Mirovská a Hamran.


Co když se ale zákazník u obchodníka i provozovatele slevového portálu setká s odmítnutím s tím, že má prostě smůlu, přestože se voucher snažili uplatnit v souladu s obchodními podmínkami a včas? Na to podle právníků obchodníci a provozovatelé portálů nemají právo. „Při splnění všech podmínek stanovených provozovatelem slevového serveru nebo dodavatelem zboží/služby ze strany zákazníka (např. rezervace v restauraci do určitého termínu) není dodavatel oprávněn poskytnutí zboží/služby odepřít. Jinak zákon umožňuje zákazníkovi od smlouvy odstoupit,“ potvrdili Petra Mirovská a Richard Hamran z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

A jak v takové situaci postupovat? Zákazník by měl obchodníkovi nebo provozovateli serveru v závislosti na tom, s kým podle smluvních podmínek při koupi voucheru uzavřel smlouvu, poskytnout dostatečnou lhůtu k plnění. Informovat by ho o tom měl písemně, aby si zajistil důkaz pro případný soudní spor. Délka lhůty závisí na okolnostech konkrétního případu a především na tom, jaká doba zbývá do konce platnosti voucheru. „Odstoupit (po marném uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty) je oprávněn pouze v době platnosti voucheru. Poté již nikoliv,“ upozornili Mirovská a Hamran na okolnost, která bude hrát zásadní roli při stanovování délky lhůty.

Pokud zákazník od smlouvy včas odstoupí, musí mu pak obchodník nebo provozovatel slevového serveru podle zákona vrátit peníze do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že tak neučiní, může své peníze zákazník vymáhat soudní cestou.

Nepokusili jste se voucher uplatnit? Náhradu vůbec nečekejte

Jiná je ovšem situace, kdy se zákazník během doby platnosti voucher vůbec nepokusil uplatnit, nebo případně nemá žádné důkazy o tom, že se o to pokusil. V takovém případě by nejspíš nepochodil ani u soudu. „Pokud poukázka propadla a nelze ani prokázat důvod, proč se tak stalo, potom bude žádost o vrácení peněz podle našeho názoru s největší pravděpodobností neopodstatněná,“ řekla portálu ČT24 ředitelka tiskového odboru ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková.

Do čtrnácti dnů od zakoupení může zákazník vrátit voucher bez udání důvodu

Při nákupu na slevových portálech mají zákazníci ještě jedno důležité právo. Je jím možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu během 14 dnů od zakoupení zboží nebo služby stejně jako v dalších případech prodeje na dálku. „Provozovatel serveru musí zákazníky na tuto možnost předem upozornit. Neupozornil-li provozovatel slevového portálu na právo odstoupit od smlouvy (většinou se tak děje v rámci obchodních podmínek), prodlužuje se lhůta pro odstoupení na 3 měsíce od převzetí voucheru,“ uvedli Mirovská a Hamran.

V případě, že zákazník koupil přes slevový portál služby, má ovšem odstoupení od smlouvy určitá omezení. Od smlouvy zákazník nemůže odstoupit, pokud už objednanou službu zkonzumoval. Obchodníkovi by totiž neměl co vracet. V případě, že objednal zboží, může smlouvu samozřejmě vypovědět i po jeho převzetí. Obchodník nebo provozovatel serveru (v závislosti na smluvních podmínkách) pak musí opět vrátit zákazníkovi peníze do 30 dnů poté, co zákazník smlouvu vypověděl.