Odbory chtějí, aby se předdůchody neomezovaly pouze na krizové profese

Praha - Asociace samostatných odborů (ASO), druhá největší odborová centrála v zemi, chce aby se možnost takzvaných předdůchodů, tedy předčasných důchodů, neomezovala pouze na namáhavé profese. Za určitých okolností by se úleva mohla vztahovat i na profese jiné. Tvrdí to místopředseda ASO Jaromír Pejša.

Na řešení předdůchodů se ve čtvrtek na jednání tripartity shodla vláda se zástupci zaměstnavatelů a Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS). Vláda akceptovala jejich návrhy, aby lidé s namáhavými profesemi zákonem zařazenými do třetí a čtvrté rizikové kategorie mohli odejít do důchodu až o pět let dříve, než stanovuje zákon.

Na rozdíl od klasických předčasných důchodů, které existují už dnes, by se nekrátily penze. Na předdůchody by jim spořili zaměstnavatelé. Příspěvek zaměstnavatelů na penzijní připojištění a životní pojištění by se zvýšil ze 24 000 na 36 000 korun. Zaměstnavatelé by si příspěvek odečítali jako nákladovou položku.

"My jsme ochotni připustit, aby zákon uváděl lidi ze třetí a čtvrté kategorie, ale v žádném případě to neznamená, že nebude možné v kolektivních smlouvách dojednat předdůchody pro některé jiné profese," řekl za ASO Pejša.


O možnosti jiného způsobu řazení, kterých by se předdůchody týkaly, po tripartitě mluvil i ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP09). Kategorizace zaměstnanců se třetím a čtvrtým stupněm rizika podle něj nemusí zahrnovat všechny skupiny zaměstnanců, které chce vláda do předdůchodů zahrnout.

Na jednání tripartity byly předloženy dva návrhy. S prvním z nich přišlo ministerstvo financí (MF). To navrhovalo, aby se daňové úlevy u všech lidí zvýšily z 24 000 korun ročně na     30 000 korun. Okruh lidí, kterých se budou předdůchody týkat, by si pak firmy v dohodě se zástupci zaměstnanců stanovily v kolektivní smlouvě nebo pomocí vnitřního předpisu. Odbory a ČMKOS navrhovaly, aby se okruh „předdůchodců“ stanovil přímo v zákoně. U nich by se podle odborů a zaměstnavatelů měly daňové úlevy zvýšit na 36 000 korun.

ASO se podle Pejši líbila varianta navržená ministerstvem financí. „Byli jsme ochotni jít na kompromis,“ řekl. Lidé ve třetí a čtvrté kategorii by podle něj měli na základě kompromisu být stanoveni v zákoně a daňové zvýhodnění by u nich mělo být 36 000. Z možnosti předdůchodů by však prý neměli být vyloučeni ani ostatní lidé.