Místo milionů vyhazov. Vynálezce podvedli zaměstnavatelé

Praha - Za své revoluční vynálezy měli dostat 50 milionů od zaměstnavatele. Místo milionů ale dostali výpověď. Jejich původní šéf firmu prodal a nastoupil nový, který to vyřešil rázně. Předchozí smlouvu, která jim odměnu garantuje, jednoduše nebere v potaz, vynálezy prý nefungují. Vynálezci Karel Ling a Renata Sztanková jsou ale opačného názoru.

„Předali jsme svému zaměstnavateli dva vynálezy, za které nám náležela poměrně vysoká odměna. V momentě, kdy nám měl za vynálezy zaplatit, prodal firmu novému majiteli.“ Ten se zaměstnanci a jejich požadavky naložil rychle a nekompromisně," objasňují situaci Karel Ling a Renata Sztanková, zaměstnanci firmy Elmos Trading, která donedávna působila v areálu mělnické elektrárny.

Nový šéf, podnikatel Luboš Mareček, se totiž rozhodl, že dá zaměstnancům výpověď. Vynálezci recyklovatelného odpadu pro výrobu cementu tak milionové odměny zaplacené nedostanou. Jde přitom o revoluční vynález, který by výrazně zlevnil výrobu cementu. „Použitím nové složky se cement vyrobí mnohem levněji, jeho kvalita zároveň významně vzroste. Dá se pak používat i do extrémních prostředí, jako je třeba mořská voda,“ vysvětluje Karel Ling.

Karel Ling a Renata Sztanková
Karel Ling a Renata Sztanková

Vynález navazuje na předchozí Lingovu práci. S předchozím kolegou přišel s prvními vynálezy již před devíti roky. Od státního Úřadu průmyslového vlastnictví na ně získali patenty, zájem o ně projevili přední výrobci cementu. Ling se rozhodl jinak. Svůj podíl na patentech vložil do vlastní firmy jménem Elmos Trading. V roce 2007 ji prodal pražské firmě Noen. Ta projektuje stroje pro povrchovou těžbu nerostů, spolupracuje s energetickou skupinou ČEZ a jejím hlavním akcionářem je podnikatel Jaroslav Veverka. Za svou firmu s patenty dostal Karel Ling od Noenu deset milionů korun. Ve firmě zůstal jako zaměstnanec.

Podezřelá propojení

V roce 2008 přišel Karel Ling spolu s kolegyní Renatou Sztankovou s již zmíněnými vynálezy. Jako zaměstnanci firmy museli vynález podle zákona nabídnout nejdřív zaměstnavateli, kterým byl jednatel firmy Elmos Trading podnikatel Martin Novotný.

„Vynález jsme mu nabídli a on projevil zájem,“ udává Sztanková. „Udělali jsme tedy předávací protokol a oba ty vynálezy jsme panu Novotnému předali.“ Zaměstnavatel s vynálezci uzavřel dodatek pracovní smlouvy, ve kterém přislíbil každému vynálezci 25 milionů korun. Neudal už konkrétní datum výplaty. Po několika průtazích Novotný firmu prodal - svému dlouholetému partnerovi Luboši Marečkovi, jehož firma Seafish už v jedné korupční aféře figurovala. Ten zaměstnance okamžitě propustil a odměny odmítl vyplatit. Považuje je za protiprávní.

Vynález ve výrobě cementu
Vynález ve výrobě cementu
Více fotek
  • Vynález ve výrobě cementu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/30/2958/295761.jpg
  • Elmos Trading zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/30/2958/295763.jpg
  • Společnost Elmos Trading zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/30/2958/295762.jpg
  • Ilustrační foto zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/30/2958/295758.jpg

Právník Karla Linga a Renaty Sztankové považuje za jednoznačné, že právě po svém propuštění z firmy by jeho klienti měli odměny dostat. „Jednou z podmínek k vyplacení odměn za ty vynálezy bylo mimo jiné to, že skončí pracovní poměr. Tato podmínka sama o sobě postačuje podle uzavřených smluvních dokumentů k tomu, aby ty odměny byly vyplaceny,“ tvrdí právník Jiří Stránský.

Propuštění zaměstnanci dosud nedostali ani výplaty a odstupné počínaje červnem. Právník zaměstnanců poslal Luboši Marečkovi, který jeho klienty propustil, oficiální výzvu ohledně vyplacení odměn za vynálezy. Ta zůstala bez vyslyšení. Právník proto zvažuje podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení a prohlášení úpadku společnosti Elmos Trading, čímž by se vynálezcům mohlo dostát aspoň části odměny.

„Ani na jeden z vytvořených “vynálezů„ nebyl udělen patent, přičemž (…) je zjevné, že důvody, proč tyto vynálezy nejsou způsobilé pro přiznání patentové ochrany, leží zcela na straně původců vynálezů. (…) Panem Lingem připravený cement fungoval v ojedinělých případech pouze v laboratoři, ale při běžných provozních zkouškách nikdy nefungoval,“ ohrazuje se proti nařčení právní zástupce Martina Novotného a Jaroslava Veverky Josef Březina. Úřad průmyslového vlastnictví patenty skutečně neudělil. Karel Ling a Renata Sztanková trvají na tom, že je to proto, že podnikatelé kolem Martina Novotného do vynálezů zasáhli a změnili je.

„Dostatečnou podmínkou vzniku nároku na odměnu je, že vynález byl oznámen zaměstnancem zaměstnavateli a zaměstnavatel uplatní na tento vynález právo. Jak s ním potom naloží, to už je vyloženě v jeho kompetenci rozhodnout a nemá to žádný vliv na to, jestli odměna bude nebo nebude vyplacena,“ odpovídá Stránský. Pro majitele Elmos Trading ovšem žádný nárok na odměnu nevznikl. Vynálezcům tak nezbyde, než se obrátit na soud.