Úspory v dopravě: Změny ve vyvlastňování a méně sjezdů z dálnic

Praha - Ministerstvo dopravy chce zabránit spekulacím s pozemky pro dopravní výstavbu tím, že by se změnou zákona oddělil proces vyvlastnění od jednání o náhradě. Předpokládá, že dopravní výstavba by se tak urychlila a ušetřilo by se až 60 procent ze současných cen na výkupy pozemků. Zdůraznil to dnes ministr dopravy Pavel Dobeš. Ministerstvo chce méně vyhovovat také nadstandardním požadavkům obcí a krajů, které podle analýzy Ředitelství silnic a dálnic stavby neúměrně prodražují.

Ministerstvo už nechce kývat na nestandardní požadavky obcí

Ministerstvo dopravy na základě analýzy Ředitelství silnic a dálnic nechce pokračovat ve výstavbě požadované například obcemi nebo kraji, která ale s budovanou komunikací nesouvisí. Týká se to nákladných mimoúrovňových křížení, ekoduktů nebo modernizací autobusových nádraží a železničních stanic. Ty pak silniční stavby neúměrně prodražují.

„Pokud budeme stále dokola konfrontovaní s požadavky na stavbu nadbytečností nesouvisejících s hlavní komunikací, pak tyto lokality nepotěšíme. Přednost dostanou ty oblasti, kde pochopí, že se musí na stavbách šetřit a kde si odepřou luxusní pojetí dopravní infrastruktury,“ uvedl pověřený ředitel ŘSD René Poruba. Zároveň dodal, že u výstavby dálnic bude ředitelství do budoucna dbát na to, aby u obcí byl vždy jen jeden sjezd, v případě větších měst dva sjezdy. Požadavkům na třetí nadstandardní sjezd z dálnice se podle něj vyhovovat nebude.

0René Poruba

„Úkolem Ředitelství silnic a dálnic je budovat páteřní infrastrukturu jako takovou. To znamená stavět liniové stavby, které řeší liniové stavby z bodu A do bodu B a neřeší nadbytečné stavby měst, nadbytečné opravy objízdných tras. Budeme chtít, aby se města a obce na tom do budoucna podílely, pokud budou mít tyto požadavky, aby nebyly plně hrazeny z prostředků silnic a dálnic.“


Poruba zároveň zdůraznil, že ředitelství bude tlačit na změnu legislativy tak, aby v budoucnu nemuselo platit protihlukové stěny v případě, že nutnost jejich výstavby vznikne v důsledku rozvoje města nebo obce, nikoliv výstavby samotné komunikace. Ředitelství silnic a dálnic odhaduje celkovou úsporu na nestandardních stavbách až 15 procent.

Německá inspirace – šetřit se bude i na vyvlastňování

Značné sumy peněz by se podle Dobeše daly ušetřit také na změně vyvlastňovacího procesu. „Dnešní stav je podle mého názoru velmi nevýhodný pro stát a naopak je velmi výhodný pro případné spekulace s pozemky,“ upozornil Dobeš. Stát podle něj vykupuje pozemky až po vydání územního rozhodnutí, a tedy i za výrazně vyšší cenu. „Pokud je někdo, kdo má majetek jako ornou půdu, my jako stát tím, že zaneseme tuto stavbu do územního rozhodnutí, tak zhodnotíme tento majetek a teprve poté můžeme vykupovat,“ vysvětlil Dobeš, podle kterého cena pozemku tímto postupem mnohdy vzroste až desetkrát.

Video Reportáž Barbory Jelínkové
video

Reportáž Barbory Jelínkové

Reportáž Barbory Jelínkové

181011

Rozhovor s Pavlem Dobešem

Reportáž Barbory Jelínkové

Brífink ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic

Podle ministra by celý proces zjednodušilo právě oddělení vyvlastnění od jednání o náhradě. Stát by tím ušetřil nejenom peníze, ale i čas. „Nejprve dojde k tomu, že soud rozhodne, že je možné tento pozemek vyvlastnit, my poté na pozemku můžeme začít okamžitě stavět a v průběhu stavby může probíhat soudní proces o samotné ceně,“ popsal nový postup Dobeš. Podobně výkup pozemků podle něj funguje například v Německu, kde se proti Česku staví výrazně rychleji i levněji.

Novelu zákona připravuje ministerstvo dopravy ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj. „ŘSD bude mít volnou ruku k jednání o ceně s majitelem pozemku. Pokud tuto cenu majitel pozemku do zákonem určeného počtu dní nebude akceptovat, pak se rozhodnutí přesune na vyvlastňovací úřad. Tím budou magistráty nebo krajské úřady. V takovém případě se pak bude náhrada za pozemek určovat dle odhadu ceny před vydáním územního rozhodnutí,“ popsal Dobeš.

Za původně nestavební pozemky by tak stát jejich majitelům vyplácel dvojnásobek původní ceny, což by ale bylo méně, než pokud by musel proplácet pozemky už jako stavební po vydání územního rozhodnutí. Majitelům stavebních parcel by ŘSD nabízelo k odhadu ceny bonus 15 procent.

Podle Dobeše tím nebudou poškozena práva majitelů nemovitostí, protože jejich pozemky se zhodnotí až změnou územního plánu. Po této změně by se spekulace s pozemky nevyplatily, očekává ministr. Na výkupy pozemků nyní jde u menších staveb zhruba desetina celkových nákladů, u větších projektů zejména v okolí velkých měst je tento podíl vyšší.

0Změny ve vyvlastňování se zamlouvají i opozici

„Již dnes stojí výkupní cena pozemku téměř 15 procent cen nových silnic a dálnic, což je částka naprosto neúměrná. Z tohoto pohledu tu iniciativu vítám,“ řekl ČT24 stínový ministr dopravy Milan Chovanec.


Novinky, které by měly v resortu dopravy ušetřit miliardy, chce Dobeš probrat s vládou už zítra. Pokud všechno půjde hladce, mohly by platit od roku 2013.