Evropské dluhy prohloubí problémy s bydlením

Praha – Prohlubující se ekonomické problémy v Evropské unii i v Česku ztíží státu zajišťování bydlení pro stále širší vrstvy společnosti, jak na dnešní konferenci o bydlení prohlásil náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous. Dodal, že jednou z nejohroženějších skupin jsou senioři.

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Jenny Norquist

Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj 

„Roční potřeba bytů pro seniory je zhruba 2 000 bytů, ministerstvo pro místní rozvoj může podpořit výstavbu 300 až 400… Bytů jako takových málo není. Problémem je ale jejich skladba, kvalita a umístění.“


„Ve většině evropských zemí rostou náklady na bydlení, což způsobuje problémy s jeho finanční dostupností,“ prohlásil profesor Peter Boelhouwer z univerzity v nizozemském Delftu. Ekonomické turbulence v Česku podle expertů způsobují, že potíže se zajištěním bydlení mají i lidé, kteří je dříve neměli. Mezi ně například patří zaměstnanci ve službách, řemeslníci a drobní podnikatelé nebo mladé rodiny s dětmi, jak doplnil sociolog Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Podpora bydlení se omezí

Současně se stát musí vyrovnat s tím, že na politiku bydlení bude mít jen omezené zdroje. Podpora bydlení se tak omezí zejména na státní garance nebo nízkoúročené půjčky investorům. Podle Kalouse s tím počítá i nedávno schválená nová koncepce bydlení do roku 2020.

Ovšem masová výstavba sociálních bytů není podle dalšího sociologa Martina Luxe řešením. Podle něj by mohla pomoci třeba možnost, aby se senioři nemuseli stěhovat z nynějších bytů: „Možnost zůstat ve stávajícím bydlení, to je v přirozeném prostředí, je levnější než budování nových nákladných bytů pro seniory.“ Je nutné hledat i taková řešení, která umožní využití soukromého nájemního bydlení pro sociální účely, dodal.

Experti ze Sociologického ústavu AV ČR navrhují jako pomoc pro lidi zasažené dopady případné příští hospodářské recese například zavedení dočasné výpomoci při splácení hypotečního úvěru pro středněpříjmové a chudší domácnosti. Zároveň by měl stát podpořit stěhování za prací vytvořením databáze spojující informace o volných pracovních místech s údaji o možnostech bydlení.

Podle Luxe nemá vznik sociálně vyloučených lokalit jasné viníky. Zčásti se na nich podílí stát systémem masového sociálního bydlení, vznikají ale i tržními spekulacemi a vystěhováváním. „V demokratické společnosti se tomu nedá zcela zabránit,“ dodal. Částečným řešením je podle něj například spolupráce veřejné sféry se soukromými staviteli a pronajímateli bytů, promísení sociálních bytů s vlastnickým bydlením nebo územní plánování vytvářející smíšené společenské skupiny.