Sněmovna definitivně stvrdila dvě předlohy sociální reformy

Praha - Sněmovna v noci na dnešek potvrdila hlasy koalice dvě předlohy vládní sociální reformy, které vetoval Senát. Přinesou změny v systému sociálních dávek a zpřísní pravidla pro výplatu podpory v nezaměstnanosti. Novely míří k podpisu prezidentu Václavu Klausovi. ČSSD chystá kvůli jedné z předloh stížnost k Ústavnímu soudu.

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Vladimir Godnik

Sociální reforma se dotýká celé řady oblastí. K hlavním změnám patří sjednocení administrace a výplaty sociálních dávek na jedno místo (úřad práce), zavedení sociální karty, změny v oblasti rodičovského příspěvku a agregace dávek pro zdravotně handicapované. Reforma řeší také postih nelegálního zaměstnávání a posiluje kontrolní činnosti státu v této oblasti. 

Jejím cílem je právě především snížení administrativy, zvýšení klientského komfortu, tvrdší boj proti nelegální práci a zvýšení motivace nezaměstnaných pracovat. Opozice naopak mluví o asociálnosti a o přihrávání obchodů bankám a pracovním agenturám.

Koho se změny budou dotýkat?

  • Podnikatelů, kterým ubude povinnost hlásit volné pracovní místo, ale na druhou stranu jim bude moci být udělena vyšší pokuta, pokud zaměstnávají lidi na černo
  • Rodičů, kteří již budou moci dát své dítě do školky či jeslí, aniž by přitom přišli o rodičovský příspěvek
  • Firem, kterým umožní pro děti zaměstnanců vybudovat snáze školku
  • Zdravotně znevýhodněných či postižených, kteří už nebudou muset při každém typu žádosti podstoupit nové lékařské posouzení
Video Rozhovor s Alešem Michlem
video

Rozhovor s Alešem Michlem

Hlavní změny na podporu rodin s dětmi:

  • Možnost volby délky a výše rodičovského příspěvku
  • Umožnění umístění dítěte od dvou let věku do jeslí, školky či jiného zařízení bez ztráty nároku na příspěvek
  • Možnost výběru délky čerpání příspěvku i pro matky, které se neúčastnily systému sociálního pojištění - postačí účast otce (a naopak)
  • Při bezprostředním navázání rodičovské dovolené s dalším následným potomkem bude zachována možnost výběru délky čerpání rodičovského příspěvku

Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka si sice možnost souběhu čerpání rodičovského příspěvku a umístění potomka do předškolního zařízení vyžádá mírné přechodné zvýšení nákladů na dávky státní sociální podpory (0,5 mld. Kč), avšak na druhé straně ekonomická aktivita rodičů bude přínosem mimo jiné pro daňové i pojistné systémy. „U těchto opatření není primárním cílem ušetřit, ale umožnit rodičům snadnější návrat na pracovní trh po rodičovské dovolené. Zákonná úprava umožní rodiči volit délku pobírání rodičovského příspěvku a její výši až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, maximálně do 4 let věku dítěte,“ říká ministr Jaromír Drábek.

Výše rodičovského příspěvku bude limitována pouze výší peněžité pomoci v mateřství, nejvýše však bude činit 11 500 Kč měsíčně. Zákon umožňuje měnit výši a tím i dobu pobírání rodičovského příspěvku podle aktuální situace rodiny, a to až do vyčerpání celkové částky. Měnit se bude moci výše příspěvku i v průběhu samotného čerpání. Rodičovské příspěvky, na které vznikl nárok před účinnosti nové právní úpravy, budou moci „přejít“ na novou právní úpravu podle rozhodnutí rodiče.

Zákon o poskytování dávek

Cílem zákona je zvýšení adresnosti a efektivnosti dávkové pomoci poskytované osobám se zdravotním handicapem, snížení nákladů na obsluhu dávkových systémů a zvýšení komfortu klienta. Dosavadní různé dávky, které pomáhají osobám se zdravotním postižením v oblasti mobility, se sloučí do jedné měsíčně se opakující peněžité dávky – příspěvku na mobilitu. Dále se zavádí poskytování jednorázové peněžité dávky – příspěvku na zvláštní pomůcku, která bude sloužit na pořízení kompenzačních pomůcek, pořízení motorového vozidla, zvláštních úprav motorového vozidla nebo bytu a na pořízení vodícího psa.

Veřejně prospěšné práce
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Zákon též upravuje průkazy osob se zdravotním postižením, rozsah výhod poskytovaných podle dosavadní právní úpravy zůstává zachován. Průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz TP, ZTP a ZTP/P) bude součástí karty sociálních systémů a bude vydáván automaticky v souvislosti s rozhodnutím o přiznání příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu.

Zákon o zaměstnanosti

Novelou zákona o zaměstnanosti se snižuje administrativní zátěž zaměstnavatelů, kteří nebudou muset povinně hlásit každé volné pracovní místo. Odstraňuje se také nesystémovost dosavadní právní úpravy spočívající v tom, že fyzické osoby, které pracují a zároveň se studiem soustavně připravují na své budoucí povolání, nemohou být v případě ztráty zaměstnání evidovány na Úřadu práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti

Uchazeč evidovaný na úřadu práce déle než dva měsíce, který odmítne nabídku veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně, bude z evidence vyřazen. Širším zapojením nezaměstnaných do systému veřejné služby se docílí zejména toho, že si nezaměstnaní budou udržovat pracovní návyky a sociální kontakty, čímž zvýší i svou uplatnitelnost na trhu práce.