Bendl chce omezit byrokracii a slučovat úřady v resortu

Praha - Ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) hodlá zefektivnit svůj úřad. Plánuje například z předpisů ve svém resortu odstranit vše, co je v nich nad rámec evropské legislativy. Zároveň chce ministr sloučit některé resortní organizace, čímž zefektivní jejich činnost a uleví zemědělcům, kteří si dlouhodobě stěžují na přebujelou byrokracii. Přitom zjednodušování předpisů a slučování úřadů v odvětví patřilo mezi priority také u Bendlova předchůdce Ivana Fuksy (ODS).

V minulosti si farmáři několikrát stěžovali na to, že čeští úředníci jsou při přejímání unijní legislativy často „papežštější než papež“ a po farmářích vyžadují přísnější plnění předpisů, než ukládá Brusel.

„Jsem přesvědčen, že naším společným zájmem je nemučit zemědělce nadbytečnými povinnostmi a požadavky, zvláště pokud podobné nejsou kladeny na jejich zahraniční konkurenty,“ prohlásil Bendl. „Proto budu usilovat o to, aby z právních předpisů a jimi vyvolaných administrativních procedur bylo odstraněno všechno, co od nás evropská legislativa nevyžaduje, co jsme si vymysleli sami na sebe,“ doplnil ministr zemědělství.

V minulém týdnu se Bendl sešel se členy takzvané Antibyrokratické komise ministerstva zemědělství, jimiž jsou zástupci jednotlivých zemědělských nevládních organizací. Farmáři uvedli, že je nejvíce tíží především velké množství kontrol. Ty prý navíc bývají koncentrované do stejného časového období a někdy je kontroluje i několik organizací najednou. Ministr členům komise řekl, že plánuje sloučení některých úřadů.

Slučování úřadů se plánovalo už za Fuksy

Už loni v září Bendlův předchůdce na ministerstvu Fuksa prohlásil, že hodlá v nadcházejících třech letech postupně sloučit bezmála dvě desítky úřadů ve svém resortu do dvou nových subjektů a zároveň hodlá redukovat přebujelou agrární legislativu. Dle mluvčí ministerstva Kateřiny Böhmové není zatím jasné, do jaké míry budou konkrétní Bendlovy představy podobné Fuksovým: „Ty základní parametry by mohly být stejné.“

Podle Fuksových představ by nový Národní úřad pro bezpečnost potravin měl zahrnovat Státní veterinární správu, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní rostlinolékařskou správu, Českou plemenářskou inspekci, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, osm státních veterinárních ústavů a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

Také pozemkové úřady, Pozemkový fond ČR, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a Ústav pro hospodářskou úpravu lesa měly být sloučeny v další novou organizaci s názvem Národní pozemkový úřad.