Dobeš: Dopravci by měli platit za využívání nádraží

Praha – Po otevření železnice pro konkurenci by využívání nádražních budov měla řešit nádražní taxa, kterou by platili jednotliví dopravci. Potřebu jejího zavedení vyzdvihl na dnešním Žofínském fóru ministr dopravy Pavel Dobeš. V současnosti nádraží vlastní a spravují České dráhy.

Dobeš si především stojí za tím, že rozdělení státních drah na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) a České dráhy nebylo šťastné. Nyní drahám zůstalo zhruba 900 nádražních budov, jejichž provoz a opravy musí financovat. Ministr dodal, že bez vyřešení tohoto handicapu národního dopravce není možné srovnávat cenu jízdného ČD a alternativních dopravců.

Již delší dobu na problematiku vlastnictví nádražních budov upozorňují železniční odboráři. Předseda Odborového sdružení železničářů (OSŽ) Jaroslav Pejša si myslí, že tyto stavby jsou pro potřeby Českých drah jako dopravce naddimenzované, protože drahám bohatě stačí pokladna pro prodej lístků. Tyto majetky by podle OSŽ měly být jako součást drážní infrastruktury převedeny do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty.

Dobeš považuje za jednu z možností i výkup budov od Českých drah. Ovšem České dráhy se tohoto majetku nemohou zbavovat bezúplatně a musí jej prodat za odhadní cenu.

Další tratě se otevřou soukromníkům od roku 2013

Ministerstvo dopravy plánuje v rámci liberalizace železničního trhu dvě otevřená nabídková řízení na provoz dálkových vlaků. Například na trati Ostrava – Krnov – Olomouc počítá Dobeš s otevřením kapacit soukromým dopravcům od roku 2013, rok poté bude nabídnuta trať Praha – Ústí nad Labem – Cheb – Děčín.

Dobeš opět zdůraznil, že v obecné rovině přinese liberalizace trhu kvalitnější služby za méně peněz. Stát se ale při tom musí vyvarovat problémů, jako je například porušení návaznosti spojů a porušení síťového charakteru železnice. V příštích výběrových řízeních bude muset ministerstvo dopravy rovněž dbát na zajištění garancí od soukromých dopravců, že vysoutěženou trať v průběhu roku nepřestanou provozovat. Například RegioJet Radima Jančury, provozovatel trati mezi Prahou a Ostravou, takovéto garance poskytnout nemusel.