Vyznají se Češi v daních?

Praha - Ministerstvo financí odhaduje celkovou daňovou zátěž průměrného Čecha na 30 až 40 procent z jeho příjmů. Jiné odhady se ale pohybují ještě výš. Mezi nejdražší věci, které musíme platit, tak patří služby státu. Podle exkluzivního průzkumu, který pro pořad ČT Suma sumárum zpracovala agentura Ipsos, většina Čechů své daňové odvody podhodnocuje.

„Když jsme se dotazovali respondentů, jaká je jejich představa, kolik platí na daních, tak jsou údaje podhodnocené, když se podíváme na celkovou daňovou zátěž,“ uvádí ředitel rozvoje produktů agentury Ipsos Michal Straka.

Až tři čtvrtiny respondentů v průměru uváděly, že platí něco mezi 25 až 40 procenty ze svých příjmů. „Což je číslo, když započteme přímé a nepřímé daně, výrazně podhodnocené, protože celková daňová zátěž je mírně přes 50 procent,“ dodává Straka. Podle agentury Ipsos mají často Češi tendenci podceňovat DPH, která se střádá postupně. I tak tuto daň zhruba 20 procent lidí považuje za největší výdaj. 

Čechy nejvíce trápí daň z příjmů 

Téměř třetina populace ČR odhaduje, že ročně nejvyšší částku zaplatí na dani z příjmů fyzických osob. Asi pětina populace však není schopna vůbec odhadnout, jaká daň je stojí nejvíce peněz. Až 26 procent živnostníků a OSVČ pak odhaduje, že na daních a povinných odvodech zaplatí až polovinu svého ročního příjmu. 

Video Suma sumárum o daních
video

Suma sumárum o daních

Co bychom měli vědět o daních?

Ladislav Minčič, první náměstek ministra financí 

"Daně, to jsou v podstatě povinně odváděné prostředky, které by měly sloužit k financování všech funkcí státu. Přímými daněmi nazýváme takové daně, které postihují vlastně naše příjmy. Tedy daň z příjmů fyzických osob." 

"Oproti tomu máme nepřímé daně. To jsou zpravidla ty daně, které platíme v ceně zboží nebo služby, kterou pořizujeme. Tedy v okamžik, kdy peníze nikoliv dostáváme, ale zpravidla, když je platíme. Klasická nepřímá daň je všeobecná daň z jakékoliv spotřeby, tedy DPH. A potom existují speciální spotřební daně."


Slovník „mzdových“ pojmů

Hrubá mzda – mzda včetně příplatku, prémií a mzdových náhrad, kterou má zaměstnanec obdržet od zaměstnavatele před odpočtem daně a sociálního a zdravotního pojištení zaměstnance.

Čistá mzda – hrubá mzda snížená o zálohu na daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištení.

Superhrubá mzda – hrubá mzda navýšená o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (34 procent). Tato částka je pak daňovým základem pro výpočet daně z příjmu zaměstnance. Byla zavedena daňovou reformou v roce 2008 v souvislosti se zavedením rovné daně z příjmu (jednotné sazby 15 procent). Sazba daně z příjmu zaměstnance tak vzhledem k jeho skutečnému příjmu činí 20,10 procenta.