Kuba: Prioritou je nastavení „ekonomické diplomacie“

Praha - Nový ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba hovořil v pořadu Interview ČT24 o svých prioritách. V obchodu je podle něj třeba se zaměřit na nové trhy, ať už jde o Čínu, Brazílii, nebo jihovýchodní Asii. Právě v těchto zemích se mají otevírat nové kanceláře - české firmy by se měly rychleji dostávat k informacím z trhů pomocí takzvané „ekonomické diplomacie“. Jedním z „nositelů“ za ministerstvo průmyslu a obchodu by se mohla stát agentura CzechTrade. Mezi další priority ministerstva pak patří dostavba dvou bloků Temelína, prodloužení provozu Dukovan nebo podpora technického vzdělávání. Ministr se rovněž hodlá zasadit o to, aby se bioplynové stanice nestaly novými fotovoltaikami. Kuba převzal resort před dvěma týdny kvůli nevyjasněným financím svého předchůdce Kocourka.

Nový ministr se snaží s resortem seznámit a vstřebat informace. „Řada předchozích regionálních zkušeností je pro mě důležitá. Pohyboval jsem se v regionálním rozvoji, dopravě – v řadě hospodářských oblastí, které se promítají do ministerských kompetencí,“ poukázal Kuba na svou minulost. Zatím se zvládl zorientovat v tom, jaké by měly být priority ministerstva.

Kuba se v nejbližší době zaměří na exportní strategii. Problémem podle ministra je, že přes 80 procent výrobků směřuje do zemí Evropské unie. „Tyto státy jsou také v krizi a vedle přitom existují země, které se rozvíjejí – třeba svazek nezávislých států, Rusko, Čína, Brazílie nebo jihovýchodní Asie,“ konstatoval ministr. „Musíme nastavit takzvanou ekonomickou diplomacii, abychom z těchto trhů dokázali pro české firmy získávat rychle informace o zakázkách a vůbec možnostech,“ dodal Kuba. Jedním z nositelů za ministerstvo průmyslu a obchodu by se mohla stát agentura CzechTrade.

Video Interview ČT24
video

Interview ČT24

Nečasova vláda se chce orientovat na jadernou energetiku. „Energie musí pro český stát přinášet stabilní prostředí, které přináší lidem a podnikům lacinou dostupnou energii, jež může být vstupem na trh. Jádro je v tomto směru dobrým krokem,“ míní Kuba. Bude ovšem na vládě, aby vybrala optimální variantu rozvoje energetiky do roku 2040. „Je třeba v zahrnutí jádra do energetické koncepce zvažovat základní parametry, tedy dlouhodobé snížení emisí a udržitelnost ceny energie, aby naše ekonomika zůstala konkurenceschopná,“ podotkl ministr. 

Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu:

„Pokud máme v této složité ekonomické době obstát, být konkurenceschopným trhem, tak ta konkurenceschopnost začíná už u vstupů elektrické energie.“


Podle Kuby je v současné době prioritou dostavět třetí a čtvrtý blok jaderné elektrárny Temelín a prodloužit provoz Dukovan. „Tím se posune podíl jádra na energetickém mixu. Pak je nutné pokračovat podle toho, jak se bude vyvíjet situace,“ poznamenal nový ministr průmyslu a obchodu. Státní investice realizovaná ČEZem musí být podle Kuby impulsem pro českou ekonomiku – přinášet pracovní příležitost pro české firmy a dodavatele. „Nemůže být realizována na území ČR bez přínosu pro české občany,“ řekl ministr. 

Česká energetika
Česká energetika

Energetické firmy přitom varují, že v budoucnu bude značný nedostatek expertů – energetiků, jaderných fyziků, ale i stavařů, kteří by elektrárny stavěli. Počet technicky vzdělaných Čechů klesá kvůli změně struktury školství. „Chceme technické vzdělávání podporovat,“ prohlásil Kuba s tím, že taková podpora je zmíněna i ve Strategii konkurenceschopnosti.

Za záležitost je ale podle ministra Kuby zodpovědné především ministerstvo školství. „My jako ministerstvo průmyslu se na tom můžeme podílet. Důležitá je i spolupráce s regiony,“ poznamenal Kuba. Školy by měly do budoucna přímo spolupracovat s firmami. Vypisovány mohou být granty na podporu technických oborů.

Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu: 

„Důležité je mediálně přesvědčit rodiče, že technické vzdělání není něco, co jejich děti zdiskredituje nebo zhorší jejich vstup do pracovního života, nýbrž že je technické vzdělání velkou perspektivou.“


Bioplynová stanice
Bioplynová stanice

Bioplynové stanice musí být stavěny účelně 

Kuba se musí vypořádat i s otázkou podpory obnovitelných zdrojů energie. „Výroba elektriky z fotovoltaiky vyžaduje 12 miliard dotaci z rozpočtu. Fotovoltaiky přitom nejsou schopny na trhu prodávat s přidanou hodnotou,“ poznamenal Kuba, který upozornil i na případ bioplynových stanic, jež se podle ministra nesmí dostat do podobné situace jako fotovoltaiky, které jsou ekonomicky neefektivní. „Musí být stavěny účelně, a to pouze v momentě, kdy v rámci nějaké zemědělské výroby zpracovávají živočišné odpady,“ podotkl Kuba. 

Třeba neprolomení limitů těžby uhlí je podle ministra nyní obtížné slíbit. „Dnes se dá velmi těžce predikovat, jaká bude situace. Mohl bych odsoudit českou ekonomiku k naprosté nekonkurenceschopnosti. Za čtyři nebo pět let třeba nebudeme schopni vyrábět dostatek laciné energie,“ řekl Kuba.