Kalousek: Schodek rozpočtu se kvůli zdrženým euromiliardám zvýší

Praha – V letošním roce schodek státního rozpočtu překročí plánovaných 135 miliard korun, potvrdil dnes ministr financí Miroslav Kalousek. Podle něj jsou důvodem pouze zpožděné a zadržené platby z Evropské unie. Schodek rozpočtu tak podle ministra bude mezi 140 až 150 miliardami korun.

Miroslav Kalousek

„Bohužel vzhledem ke známým skutečnostem dojde ke zpoždění a zadržení některých plateb z EU, takže pokud promítneme i evropské peníze, tak bilance bude vyšší. Co se týče národních zdrojů, tedy vybraných daní na straně jedné a výdajů na straně druhé, je výsledek lepší.“ 


Nejčastější důvody, které zastavily tok peněz z operačních programů Evropské unie do České republiky, jsou administrativní chyby a nedostatky v žádostech. Země v tomhle ohledu patří mezi tři největší unijní hříšníky. Ministerstvo financí s penězi už ale v rozpočtu počítalo. „Doufáme, že se jedná jen o pozdržení plateb, nikoliv o jejich definitivní ztrátu,“ dodal Kalousek.

Dle šéfa českých financí se deficit veřejných financí dostane na 3,7 až 3,8 procenta hrubého domácího produktu. Původně ministerstvo počítalo s deficitem 4,6 procenta, který v průběhu roku revidovalo na 4,2 procenta. „Peníze by se měly stát součástí státního rozpočtu v příštím roce,“ uvedl analytik X-Trade Brokers Jiří Tyleček.

Zastavení se dotklo tří českých operačních programů

Ministerstvo financí eviduje, že v současné chvíli jsou pozastaveny tři české operační programy. Jedná se o Regionální operační program NUTS 2 Severozápad, Operační program Životní prostředí a Operační program Doprava. Pozastavení se původně týkalo i programů Jihozápad a Podnikání a inovace. Pro ty už však Evropská komise (EK) peníze odblokovala.

K problémům s takzvanou certifikací dotací u komise docházelo už v prvních letošních měsících, kdy se u přidělování peněz z programů Severozápad a Jihozápad objevilo podezření z korupce. Brusel pak měl zase u dalších programů pochybnosti o správnosti dotací některým projektům, jako je například zvedací železniční most v Kolíně.

„Pozastavené financování se oproti schválenému státnímu rozpočtu projeví ve zpožděných refundacích prostředků přijatých od EK na příslušné příjmové účty rozpočtových kapitol. Převody prostředků ve prospěch příjmových účtů dotčených rozpočtových kapitol proběhnou až v roce 2012,“ vysvětlil Jakub Haas z tiskového oddělení ministerstva. Část peněz je podle něj k dispozici na účtu Národního fondu, a mohou tak být převedeny ihned po odstranění překážek.

Kdyby ale dotace přišly podle plánu, dopadl by státní rozpočet naopak lépe, než jak původně ministerstvo počítalo. Na daních se státu podařilo vybrat více, především v první polovině roku. jinde ušetřil. „Vezmeme-li národní zdroje – to, co vybereme na daních, a to, co vydáme, tak schodek bude nižší než plánovaných 135 miliard, protože ušetříme zhruba 20 miliard na všeobecné pokladní správě,“ uvedl Kalousek.