Česko podle NKÚ špatně hospodařilo s financemi z EHP a Norska

Praha – Ministerstva financí i kultury špatně hospodařila s finančními prostředky poskytnutými České republice z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ministerstvo financí podle ní například porušilo rozpočtovou kázeň či nedostatečně kontrolovalo výdaje, chybovalo i ministerstvo kultury. Kontrole byly podrobeny peněžní prostředky v objemu téměř 37,5 milionu eur (asi 964 milionů Kč).

„Výdej peněžních prostředků uskutečněný v důsledku tohoto pochybení…je porušením rozpočtové kázně a současně také nesrovnalostí,“ uvádí zpráva NKÚ. Ministerstvo financí tak podle NKÚ nepožadovalo důsledné plnění povinností kontaktních míst, která se podílela na výběru doporučených projektů.

Kontrola dále prověřila činnosti zprostředkovatelů a postup ministerstva kultury při zprostředkování financování projektů jím zřízených příspěvkových organizací. „Ačkoliv ministerstvo kultury samo doporučilo zrušit několik smluv z důvodu pochybení při výběru dodavatelů, schválilo později proplacení výdajů, které na základě těchto smluv vznikly,“ uvedl NKÚ. Kritizoval i nedostatečnou kontrolu výdajů.

Ministerstvo prý nedodržovalo předepsané postupy

NKÚ odhalil také nedostatky na ministerstvu financí, které se týkají obecného nastavení kontrol. Při ověřování systému hlášení a šetření nesrovnalostí zjistil NKÚ několik případů nedodržení předepsaných postupů. „Ministerstvo financí bere většinu závěrů NKÚ na vědomí a zohlední tyto nálezy při přípravě postupů pro realizaci finančních mechanismů EHP/Norska 2009-2014,“ reagoval na údaje zprávy mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Jakob ale nesouhlasí s konstatováním NKÚ, že ministerstvo nezjistilo střet zájmů jednoho člena hodnotící komise. MF se ohrazuje i proti závěru, že se jedná o nesrovnalost a porušení rozpočtové kázně. „MF k tomuto dodalo NKÚ řadu podkladů a argumentů, ze kterých vyplývá, že člen hodnotící komise nebyl ve střetu zájmu,“ uvedl Jakob. Kontrola se uskutečnila od listopadu 2010 do října 2011. Kontrolovaným obdobím byly roky 2007 až 2010, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.