Drábek opět předloží návrh na zvýšení minimální mzdy

Praha - Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) znovu předloží vládě návrh na změnu výše minimální mzdy pro určité skupiny zaměstnanců. Chce zrušit omezení pro zdravotně postižené, mladistvé a lidi do 21 let. U nich totiž může být výše minimální mzdy nižší než u ostatních zaměstnanců. O tom, zda se výše minimální mzdy změní, podle Drábka rozhodne vývoj české ekonomiky.

V současnosti totiž může být mladistvým snížena sazba na 80 procent (počítána z minimální mzdy) a v případě zaměstnanců mezi 18 až 21 roky po dobu prvních šesti měsíců na 90 procent. Podobně je tomu u zdravotně postižených, kteří pobírají invalidní důchod, se může minimální mzda pohybovat až na 50 procentech standardní částky.

O zvýšení minimální mzdy jednala vláda již počátkem tohoto měsíce, kdy jí ministr Drábek předložil dvě varianty. Podle první se počítalo s nárůstem z 8000 na 8400 korun, podle druhé na 8500 korun. Nakonec však vláda ani jeden z nich nepřijala. Poslanci argumentovali tím, že si to nemohou dovolit v situaci, kdy nevědí, jak se bude vyvíjet ekonomika.