Podomní prodejci podle klientů často tají, koho zastupují

Praha - Dnes se v naší Poradně vrátíme k tématu neseriózních praktik některých obchodních zástupců energetických společností. Někdy se totiž stává, že zástupci nabízejí levnější elektřinu, ale často nepřiznají, kterou firmou vlastně zastupují, a to jen proto, aby zákazníka takzvaně zblbli a přiměli ho podepsat smlouvu a získali provizi. Příběh paní Kronerové, které jsme se už jednou snažili pomoci, nakonec má šťastný konec.

Martu Kronerovou z Ostravy navštívil doma obchodní zástupce energetické společnosti s nabídkou levnější elektřiny. Tvrdil, že je od ČEZu a že pouze nabízí výhodnější tarif. Paní Kronerová rozhodně nechtěla stávajícího dodavatele elektrické energie měnit, slibům o úspoře peněz ale uvěřila a podepsala smlouvu.

Když paní Kronerová zjistila, že prodejce zastupoval jinou firmu, rozhodla se ihned od smlouvy odstoupit. Byla ujištěna, že stačí její prohlášení do telefonu, že dodavatele měnit nechce. Firma jí ale nakonec naúčtovala smluvní pokutu ve výši 2 500 korun. Prý měla od smlouvy odstoupit písemně. Paní Kronerová nakonec částku uhradila, do soudního sporu jít totiž nechtěla a bála se, že pokud nezaplatí, částka ještě naroste o úroky z prodlení.

Pracovníci Centropol energy se prý vydávali i za zástupce elektrárny Temelín

V případě paní Kronerové šlo o firmu Centropol energy. A jak jsme zjistili, její problém zdaleka není ojedinělý. „Nejvíce stížností ze všech energetických společností máme právě na společnost Centropol energy,“ potvrdil Jan Votočka, právní poradce Občanského sdružení spotřebitelů TEST. „Zpravidla jde o to, že jsou využívány různé klamavé a nekalé obchodní praktiky ze strany obchodních zástupců společnosti, kteří se často prokazují jako pracovníci společnosti ČEZ či jiné známé energetické společnosti,“ dodal.

V souvislosti se společností Centropol energy se dokonce poradci TESTu setkali s opravdu kuriózním případem. „Zaznamenali jsme stížnost v tom duchu, že obyvatelům v blízkosti Temelína obchodní zástupci Centropolu tvrdili, že jsou zástupci elektrárny Temelín, dodají energii přímo z této elektrárny, a ta tak bude pro zákazníka nejlevnější,“ upřesnil poradce.

Co na to Centropol? Zeptali jsme se obchodního ředitele:

Protože podobných stížností na společnost Centropol energy od zákazníků přišla do naší Poradny i do České televize celá řada, začali se problémem zabývat redaktoři Černých ovcí a vydali se do Ústí nad Labem do zákaznického centra a sídla společnosti. Na otázky odpovídal obchodní ředitel společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. Lukáš Pokrupa.

ČT: Řada klientů si stěžuje na přístup obchodních zástupců, kteří chodí za lidmi domů, nabízejí levnější elektřinu, neřeknou, že zastupují Centropol energy, ale například tvrdí, že jsou od ČEZu. Připadá vám v pořádku a seriózní takový přístup?

LP: Seriózní takový přístup určitě v žádném případě není. My ale postupujeme tak, že jakmile se se zákazníkem uzavře smlouva, automaticky odchází tento podnět do našeho call centra. A call centrum všechny zákazníky a všechny tyto smlouvy obvolává. První otázka je: Představil se vám obchodník, že je ze společnosti Centropol energy? Druhá otázka je: Víte o tom, že měníte svého dodavatele? A tak dál. Teprve pak je tam souslednost kroků, které následně zákazník může očekávat až po to, že za tři měsíce proběhne samotná faktická změna dodavatele.

ČT: Takže vylučujete to, že obchodní zástupci nepostupují korektně a že se nepředstavují firmou, kterou zastupují?

LP: Vylučuji, že by se tak dělo trvale. Bohužel nemůžu vyloučit to, že se tak může v ojedinělých případech dít, protože my ty kroky zjistíme až následně z daného telefonického rozhovoru. V takovém případě se zákazníkům omluvíme a zákazník má právo smlouvu okamžitě bezplatně stornovat.

ČT: Mnozí zákazníci říkají, že to, že by měli změnit dodavatele elektrické energie, zjistili až právě z tohoto telefonátu. Od smlouvy odstoupili, nicméně jim byla účtována smluvní pokuta 2 500 Kč. Za co?

LP: Jedná se o administrativní poplatek, který je ukotven v obchodních podmínkách dodávky. Ale v případě, že zákazník odstoupí od smlouvy v rámci identifikačního rozhovoru, nikdy mu tento administrativní poplatek není účtován. Opakuji, že nikdy.


Případ paní Kronerové nechal ředitel prošetřit

Na přímý dotaz, jak to bylo v případě paní Kronerové, nám pan ředitel hned odpovědět nedokázal. „Já teď nedokážu reagovat, protože nejsem s tímto obchodním případem seznámen,“ uvedl. „Opravdu může v ojedinělých případech nastat lidská chyba,“ dodal a slíbil, že se na případ paní Kronerové podívá.

Pan ředitel svůj slib splnil a případ paní Kronerové prošetřil. Zjistil pochybení a 2 500 korun jí firma vrátila. Zároveň se rozhodla, že prošetří i několik dalších stížností zákazníků, které došly do redakce. „To je úplně fantastické, já už jsem s tím vůbec nepočítala a moc děkuji České televizi,“ prohlásila paní Kronerová.