Sněmovna nehodlá zpřísnit požadavky na kvalifikaci rozhodců

Praha - Sněmovna se postavila za novelu, která má lépe ochránit spotřebitele v rozhodčím řízení, ovšem bez senátního návrhu na zpřísnění kvalifikačních požadavků na rozhodce. Senátní úpravy dnes nedoporučil ani ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Novela nyní poputuje k podpisu prezidentovi.

Podle novely budou muset mít rozhodci právní vzdělání a budou muset být zapsáni v seznamu ministerstva spravedlnosti. Cílem je zarazit neregulovanou praxi různých rozhodčích center. Navíc senátoři na podnět advokáta a místopředsedy ČSSD Jiřího Dientsbiera požadovali, aby rozhodci museli složit odbornou zkoušku jako podmínku pro zápis do seznamu rozhodců. Pospíšil označil zkoušku za zbytečnou, jelikož by víceméně stírala rozdíl mezi postavením soudce a rozhodce.

Spotřebitelské smlouvy mají být přehlednější

Novela má především zajistit větší přehlednost spotřebitelských smluv, ze kterých mají být do budoucna vyňaty rozhodčí doložky. Spotřebitelům budou muset být předkládány samostatně a s náležitým vysvětlením. Cílem je snížit počet lidí, kteří rozhodčí doložku podepisují v rámci všeobecných smluvních podmínek, aniž to mají v úmyslu.

Nově bude muset rozhodčí doložka obsahovat například informaci, jakým způsobem se určí rozhodce, jak bude zahájeno rozhodčí řízení, jak vysoká bude odměna pro rozhodce či kde se bude řízení konat. Podnikatel bude zároveň povinen spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením doložky vysvětlit, jaké důsledky pro něj plynou ze smlouvy.

Smlouva pana Kučery uzavřená na předváděcí akci
Zdroj: ČT24

Současně novela umožní, aby rozhodčí řízení mohl přezkoumat soud. Nově bude moci rozhodčí nález zrušit v případech, pokud rozhodce řešil spor firmy se spotřebitelem v rozporu se zákonem na ochranu spotřebitele „nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem“.

Spotřebitelské organizace upozorňují na zneužívání rozhodčích doložek například poskytovateli úvěrů dlouhodobě. Současná právní úprava podle nich nebrání situacím a sporům, ve kterých je rozhodce napojen na úvěrovou společnost a rozhoduje neobjektivně a zaujatě v neprospěch spotřebitele.