První z věřitelů Sazky získá 567 milionů ze své pohledávky

Praha - Insolvenční správce zkrachovalé loterijní firmy Sazka Josef Cupka navrhl soudu vyplatit z peněz získaných prodejem společnosti 567 milionů korun The Bank of New York Mellon, která je věřitelem Sazky. Výše zajištěné pohledávky banky vůči Sazce činí téměř pět miliard korun. Insolvenční správce se rozhodl začít vyplácet věřitele. „Správce se obrátil na soud se žádostí o výplatu zajištěného věřitele, jde o standardní postup, který vyplývá ze zákona,“ potvrdila Cupkova mluvčí Lenka Tichá.

Sazku získaly skupiny PPF a KKCG, které ve výběrovém řízení nabídly nejvyšší částku 3,81 miliardy Kč. Z této částky vyplatí Cupka The Bank of New York Mellon, která měla svůj dluh zajištěný budovou a pozemky Sazky v Praze na Vysočanech. Skupiny KKCG s PPF, které patří mezi největší věřitele Sazky, stále u soudů vedou spory o to, zda insolvenční řízení a následný prodej Sazky organizovaný Cupkou byly v pořádku. K těm, kteří proti prodeji Sazky protestovali, patřila Česká spořitelna, ale ta koncem roku svoji pohledávku prodala KKCG a současně stáhla svoji žalobu proti prodeji.

Při vypořádání dluhů se v první řadě uspokojují zajištění věřitelé, tedy ti, kteří mají vůči prodávanému majetku firmy nějaké zajišťovací nebo zástavní právo. Od jejich pohledávky se pouze odečte poměrná výše odměny insolvenčního správce a náklady spojené se zpeněžením, udržováním a správou majetku. Poté přicházejí na řadu pohledávky za majetkovou podstatu. Tam patří odměna a výdaje správce, náklady spojené se spravováním a udržováním podstaty, daně v průběhu řízení, sociální a zdravotní pojistné a zaměstnanecké nároky v průběhu řízení. Zbytek výtěžku se podle výše přihlášených pohledávek rozdělí mezi přihlášené věřitele.

Sazka se do insolvence a následně do konkurzu dostala kvůli problémům se splácením úvěru na výstavbu pražské O2 areny. Akcionáři Sazky jsou občanská sdružení působící v tělovýchově a sportu. Tím největším je ČSTV.