V lednu zbankrotovalo 226 firem, o 48 více než loni

Praha – Letos v lednu bylo vyhlášeno 226 firemních bankrotů, což bylo o 48 více než v lednu loňského roku. Vyšší číslo mají na svědomí bankroty fyzických osob podnikatelů. Jejich počet se meziročně zvýšil o 53 případů. Vyplývá to z nejnovější analýzy společnosti CCB - Czech Credit Bureau.

„V letošním roce se počet firemních bankrotů bude i nadále zvyšovat, především kvůli bankrotům fyzických osob podnikatelů. Bankrotovou statistiku v letošním roce ovlivní nejen očekávaný slabý ekonomický výkon a úspory ve vládním sektoru, ale i fronta návrhů na bankrot, které čekají na vyřešení,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CCB Věra Kameníčková.

Minulý měsíc bylo podáno 575 návrhů na firemní bankrot, což je o 69 procent více než loni v lednu, avšak o 11 procent méně než v prosinci roku 2011. „Relace mezi počtem bankrotů a návrhů na ně dosáhla u právnických osob zhruba pouze jedné třetiny, u fyzických osob podnikatelů to byly však dvě třetiny. V obou případech jde o mírné meziroční zlepšení,“ dodala Kameníčková. 

Nedařilo se v Moravskoslezském kraji

Množství bankrotů se výrazně liší podle krajů. Celá jedna pětina firemních bankrotů byla v lednu vyhlášena v Moravskoslezském kraji (46 případů). Nejméně se bankrotovalo již tradičně v Karlovarském kraji (6 případů). Meziročně se počet bankrotů právnických osob snížil o 11 případů. Na tomto poklesu se účastnily stejnou měrou právnické osoby v odvětví zpracovatelského průmyslu a obchodu a pohostinství. Naopak k meziročnímu růstu počtu bankrotů právnických osob došlo ve službách (o čtyři procenta) a k ještě razantnějšímu nárůstu pak v zemědělství a dobývání (růst o téměř 40 procent).

CCB - Czech Credit Bureau je organizátorem největších českých úvěrových registrů, bankovního a nebankovního. Jejich prostřednictvím si zejména banky, spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. CCB byla založena v roce 2 000.