54 % testovaných potravin má srovnatelnou kvalitu v ČR i v zahraničí

Praha - Brněnská Mendelova univerzita prezentovala na půdě Evropského parlamentu výsledky testů několika vzorků potravin od stejného výrobce nakoupených v Česku, Francii a Belgii. „Výsledek byl potěšující,“ říká Hana Šulcerová z Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně. Více než polovina hodnocených výrobků dosahuje srovnatelné kvality jak na domácích, tak zahraničních pultech.

Hodnocením prošlo 24 výrobků, mezi nimiž nechyběly mléčné výrobky, čokolády, kečupy nebo omáčky. 53 % testovaných potravin má prý srovnatelnou kvalitu. Lepších výsledků dosáhlo 24 % výrobků z českých obchodů, 23 % hodnocených potravin bylo vyšší kvality naopak v Bruselu a Štrasburku.

Do kvalitnějších výrobků v zahraničí se zařadila především mletá káva. Ta v ČR vykazovala nižší aroma, méně výraznou chuť i barvu. Dále se zde objevily omáčky na boloňské špagety nebo zrající sýry. Žádná z hůře hodnocených potravin v České republice však neprokazovala jakoukoli zdravotní závadnost.

„Trh se může přizpůsobovat jednotlivým regionálním zvyklostem, ale pokud je jeden výrobek prodáván pod stejným názvem, s udaným stejným složením a totožnou ochrannou známkou, měl by být zcela srovnatelný, ať už je prodáván v Belgii, v České republice nebo v Bulharsku,“ tvrdí Hana Šulcerová.