Jak vrátit modem UPC? Na technika nečekejte

Praha – Bez moderních technologií se v dnešní době obejdeme jen těžko. Řada z nás si už život bez telefonu a internetu takřka nedokáže představit. I moderní technologie ale umí někdy pěkně zkomplikovat život. Nebo že by za to mohli poskytovatelé některých služeb? UPC už po některých klientech vymáhalo peníze za údajně nevrácené modemy. A nyní se na nás obrátila naše čtenářka s dalším problémem. U UPC prý měla problém s vypovězením smlouvy. Co se vlastně zkomplikovalo? Čtěte dále.

Alena Klečková si před dvěma lety nechala instalovat televizi od UPC. Před třemi měsíci ale přestaly fungovat některé programy, a to i ty placené. A tak volala na zákaznickou linku. „Jenom než se dovoláte operátorovi, minuty letí,“ popsala paní Klečková. „Ve výsledku provoláte několik stovek a stejně nic nevyřešíte,“ dodala.

Nejprve jí operátor sdělil, že zřejmě někdo pohnul satelitem. Pak že společnost zašle nový modem. A protože volala několikrát a stále se nic nedělo, rozhodla se, že smlouvu s UPC vypoví. Výpověď smlouvy zaslala 29. listopadu faxem a zároveň i poštou doporučeným dopisem. Věděla, že výpovědní lhůta je jeden měsíc, a tak počítala s tím, že smlouva bude ukončena k 31. prosinci loňského roku.

Pro jistotu ale znovu volala na zákaznickou linku. Dozvěděla se, že výpověď faxem nedošla, doporučený dopis společnost převzala 1. prosince, a že tedy smlouva končí k poslednímu lednu 2012. „Operátor mě informoval, že mi přijde písemné vyrozumění o ukončení smlouvy spolu s termínem, kdy si technik odveze modem,“ uvedla Alena Klečková. Ani do konce ledna ale žádný dopis nepřišel. „Nevím jak postupovat, mám ještě čekat, nebo raději sama modem odpojit a vrátit?“ ptá se naše čtenářka.

UPC: Nejde o naši klientku

Česká televize se s dotazem na správný postup obrátila přímo na UPC. A zjistila překvapivou věc. Přestože operátoři UPC s paní Klečkovou bez problémů komunikovali, teď společnost zjistila, že Alena Klečková vůbec není její klientkou. „V místě jejího bydliště nejsou služby UPC dostupné,“ informoval tiskový mluvčí UPC Juraj Gerbery. „Je možné, že paní Alena Klečková má satelitní televizi, kterou poskytuje společnost UPC DTH,“ vysvětlil.

A že paní Klečková provolala spoustu peněz na zákaznické lince? „V některých dnech, případně časech v průběhu dne, je zájem o informace opravdu zvýšený,“ připustil Gerbery. „Průměrná doba čekání na odezvu operátora ale není příliš dlouhá, například v lednu byla 72 vteřin,“ dodal.

Alespoň obecně nám ale mluvčí poradil, co dělat s nepotřebným modemem po ukončení smlouvy. Žádný technik si pro něj nepřijede. „Obecně ale platí, že v případě, kdy má klient od společnosti pronajato zařízení, například modem nebo set-top-box, je třeba jej do sedmi dnů od ukončení smlouvy vrátit, a to poštou na adresu UPC,“ upozornil mluvčí.

Se stejným dotazem ohledně situace paní Klečkové jsme se samozřejmě obrátili i společnost UPC DTH. Na odpověď jsme čekali týden. Žádná nedorazila, možná je to tím, že firma má sídlo v Lucembursku.

Sdružení spotřebitelů: Modemy vracejte poštou, nejlépe s dodejkou

A protože čas kvapí, požádali jsme o vyjádření alespoň Občanské sdružení spotřebitelů TEST, které se zabývá ochranou spotřebitelů. Jak jsme zjistili, zákazníků, kteří mají problémy s vracením zařízení po ukončení smlouvy s UPC, je celá řada.

„Rozhodně nespoléhejte na příchod technika, který si má zařízení vyzvednout,“ varoval poradce a mluvčí TESTu Jan Votočka. Mnozí zákazníci totiž bohužel na příchod technika čekali. Místo něj se ale dočkali platebního rozkazu od soudu znějícího na povinnost uhradit smluvní pokutu za nevrácené zařízení ve výši pět tisíc korun, náklady řízení a právního zastoupení, tedy dohromady částky převyšující deset tisíc.

Pečlivě si tedy přečtěte obchodní podmínky, a pokud je v nich stanovena povinnost vrátit půjčené zařízení, udělejte to sami. Jestliže jako dopravce zvolíte poštu, zásilku zašlete doporučeně na dodejku. Doklady pečlivě uschovávejte nejméně po dobu tří let. „Není na škodu si k obojímu přizvat nezúčastněnou osobu, která by pro případ sporu mohla vystoupit jako svědek, či si proces předání, respektive balení zásilky a jejího odeslání nafotit či nahrát na kameru,“ doporučil Votočka.