Klaus podepsal zpřísnění veřejných zakázek

Praha - Podmínky pro zadávání veřejných zakázek se zpřísní, prezident Václav Klaus dnes podepsal Parlamentem přijatou novelu příslušného zákona. O jeho kroku informoval mluvčí Radim Ochvat. Vítězné firmy budou muset zveřejnit všechny subdodavatele, kteří dostanou přes 10 procent z ceny zakázky. Ruší se takzvané losovačky a zmizet má také situace, kdy je výběrové řízení vypsáno na míru konkrétní firmě.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Tomáš Krist

Podobu novely zákona provázely v Parlamentu ostré spory, sněmovna nakonec poslední lednový den potvrdila svou už dříve přijatou verzi a odmítla změny navržené Senátem. Senát, stejně jako sněmovní opozice, žádal, aby vítězové tendrů rozkrývali i svoji vlastnickou strukturu včetně anonymních akcionářů, tichých společníků nebo osob, které se podílejí na zisku společnosti, aniž v ní figurují. Podle některých odborníků by ale senátní návrhy působily v praxi potíže.

Původní verze, kterou vypracovalo ministerstvo pro místní rozvoj ministra Kamila Jankovského (VV), má například odstranit možnost vypisování zakázek tak, aby je získala předem vybraná firma, a ruší možnost takzvané losovačky. Vítězná firma bude muset podle sněmovní verze novely předložit seznam všech svých subdodavatelů, kterým uhradila více než deset procent z celkové ceny zakázky. U zakázky nad 300 milionů korun by se to týkalo už subdodavatelů, kteří zajistili více než pět procent zakázky. 

ČSSD už připravuje novou novelu

Sociální demokraté ohlásili, že připraví další novelu zákona o veřejných zakázkách, na jejímž textu úzce spolupracují s Nadačním fondem proti korupci (NFPK) podnikatele Karla Janečka. Podle nevládní organizace i opoziční strany je totiž potřeba plné rozkrytí vítězů veřejných zakázek včetně subdodavatelů až do fyzických osob.

Některé změny v zadávání veřejných zakázek:

  • Povinné předběžné oznámení: u všech zakázek (kromě zjednodušeného podlimitního řízení a jednacích řízení) bude muset zadavatel 30 dní předem zveřejnit předběžné oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění nutnosti realizace zakázky
  • Přísnější postup u významných veřejných zakázek: zavádí se pojem „významné veřejné zakázky“. V případě státu jsou jimi zakázky v hodnotě nad 300 milionů, v případě samospráv (kraje, obce) nad 50 milionů korun. Tyto zakázky musí schvalovat u státu vláda, u samospráv zastupitelstvo. Zavádí se u nich i delší lhůty pro podání nabídek
  • Výrazné omezení ekonomické a finanční kvalifikace: ekonomická kvalifikace bude nahrazena prohlášením dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti veřejnou zakázku splnit
  • Snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu: zakázkou malého rozsahu je zakázka do jednoho milionu korun u dodávek a služeb a do tří milionů korun u staveb
  • Rozšíření povinného uveřejňování: na profilu zadavatele se musí zveřejnit zadávací dokumentace, smlouvy od 0,5 milionu korun, skutečně uhrazená cena za celou zakázku, odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky, odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele, subdodavatelé, kterým hlavní dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než deset procent nebo více než pět procent v případě významné veřejné zakázky
  • Povinné zrušení při malém počtu hodnocených: pokud se přihlásí pouze 1 firma, musí se zadávací řízení zrušit
  • Povinné elektronické aukce: u dodávek vymezených prováděcím předpisem bude zadavatel povinen provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce
  • Přístup k informacím: v návrhu novely zákona je výslovně stanoveno, že zadavatel je povinen poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím