Růst mezd se zpomalil, v Česku chybí kvalifikovaná síla

Praha - Růst mezd zaměstnanců a vedoucích pracovníků v mezinárodních podnicích působících v České republice se výrazně zpomalil. Zatímco v letech 2009 a 2010 se jejich mzdy zvýšily o sedm procent, loni pouze o 5,2 procenta. Firmy se také potýkají s nedostatkem odborníků a vedoucích pracovníků. Vyplývá to z výsledků studie, kterou zpracovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) společně s poradenskou společností Kienbaum Management Consultants.

„Výsledky průzkumu potvrzují, že zaměstnanci s kvalitním vzděláním jsou lépe odměňováni. Kromě toho platové rozdíly souvisí s pozicí zaměstnance, jeho výkonem a dalšími externími faktory,“ sdělila ČNOPK. Nejlépe jsou odměňováni zaměstnanci a management podniků v energetice a surovinovém odvětví, následují zaměstnanci v pojišťovacím a bankovním sektoru. Do průzkumu byla zahrnuta mzdová data zhruba 17 400 zaměstnanců z 63 podniků nejrůznější velikosti, působících v různých ekonomických odvětvích a regionech v České republice. 

„Ve většině oborů jsme loni nárůst platů zaznamenali, zejména v oboru IT, kde rostly mzdy nejvíce. Mzdy nerostly v zákaznickém servisu. Ve většině oborů jsme zaznamenali také otevírání nových pozic pro absolventy vysokých škol, kteří při škole měli praxi,“ komentoval studii Aleš Křížek z Kienbaum Management Consultants.

Velký vliv na výši platu má podle studie rovněž místo podnikání firmy. Zatímco v Praze jsou mzdy ve srovnání s celorepublikovým průměrem o 30 procent vyšší, zaměstnanci a vedoucí pracovníci v jižních Čechách naopak vydělávají téměř o 30 procent méně, než činí průměr.

V Česku chybí kvalifikovaní pracovníci, lepší jsou v Maďarsku i Rusku

Více než polovina respondentů označila úroveň vzdělání již zaměstnaných pracovníků jako uspokojivou, 32 procent z nich ji dokonce ohodnotilo nejvyšší možnou známkou. Už méně pozitivní je však přetrvávající nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Většina firem (57 procent) hodnotí jejich dostupnost na trhu práce jako nedostatečnou. V podnicích nejvíce chybí kvalifikovaní dělníci.

„Od zástupců mnoha česko-německých firem často slýcháme, že je čím dál tím těžší najít kvalifikované pracovní síly,“ potvrzuje výsledky průzkumu výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer. "Proto se v rámci našeho tématu roku 2012 „Společně pro odbornou pracovní sílu a inovaci“ budeme intenzivně zasazovat o více praxe, lepší znalost cizích jazyků a větší zohlednění inovací v odborném vzdělávání v České republice," dodal Bauer.

Srovnávací studie podle ČNOPK ukazují, že dostupnost odborných pracovních sil v dalších zemích střední a východní Evropy je často lepší než v Česku. Například v Maďarsku a Rusku hodnotí zhruba polovina oslovených podniků stav v této oblasti jako uspokojivý.