Zastupitelství navrhlo soudu zrušit výplatu peněz z prodeje Sazky

Praha - Městské státní zastupitelství v Praze navrhlo pražskému vrchnímu soudu zrušit rozhodnutí, podle kterého by se mělo z peněz získaných z prodeje zkrachovalé loterijní firmy Sazka vyplatit 567 milionů korun věřiteli The Bank of New York Mellon. Výplatu peněz navrhl insolvenční správce Sazky Josef Cupka a městský soud to následně schválil, opačné rozhodnutí vychází z odvolání společnosti Gladiolus, za níž stojí firmy Penta a E-Invest.

Insolvenční správce se domnívá, že rozhodnutí soudu o vyplacení zajištěného věřitele bylo v pořádku a mělo by být potvrzeno, řekla jeho mluvčí Lenka Tichá. Státní zástupkyně podle ní ve svém vyjádření k odvolání Gladiolu a dlužníka proti vyplacení zajištěného věřitele nepopírá, že je rozhodnutí soudu na místě. Pouze prý poukazuje na nedostatečné odůvodnění rozhodnutí, z něhož není patrné, zda soud vzal v potaz i existenci žalob o neplatnost zpeněžení majetku, z jehož výtěžku má být věřitel vyplacen.

Městský soud podle Gladiolu při usnesení opominul skutečnost, že vydání výtěžku The Bank of New York Mellon může zmařit navrácení podniku do jeho majetkové podstaty v případě, kdy se v incidenčním řízení rozhodne o neplatnosti smlouvy, podle níž byla Sazka prodána. Navíc prý není jisté, že pohledávka je pravá a zajištěná. Cupka výplatu peněz odložil. Částku měl původně vyplatit do pěti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, které Městský soud v Praze vydal 12. ledna 2012.

Žalobu na prodej Sazky podala Penta a sportovní svazy

Žalobu na prodej Sazky podala Penta a také akcionáři loterijní firmy, Český svaz tělesné výchovy, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů a Česká asociace sport pro všechny. Zajištěná pohledávka The Bank of New York Mellon vůči Sazce činí téměř pět miliard korun.

Sazku získaly skupiny PPF a KKCG, které ve výběrovém řízení nabídly nejvyšší částku 3,81 miliardy Kč. Z této částky má Cupka vyplatit The Bank of New York Mellon, která měla svůj dluh zajištěný budovou a pozemky Sazky v Praze na Vysočanech. Návrh vyplacené částky nenaznačuje poměr, ve kterém budou vypláceni ostatní nezajištění věřitelé. Zajištěný věřitel je uspokojován přednostně.

K Městskému soudu v Praze se loni v květnu přihlásilo 2 075 věřitelů s pohledávkami za 41,1 miliardy korun. Insolvenční správce poté popřel pohledávky za 17,154 miliardy korun a jako nesporné uznal pohledávky za zhruba 15 miliard korun.

Sazka se do insolvence a následně do konkurzu dostala kvůli problémům se splácením úvěru na výstavbu pražské O2 areny. Stavba haly si vyžádala přes sedm miliard korun. Akcionáři Sazky jsou občanská sdružení působící v tělovýchově a sportu. Tím největším je ČSTV.