Daňové přiznání: Ptáte se, odpovídáme

Praha – Termín podání daňového přiznání se rychle blíží. O tom, jak mnoha lidem nahání hrůzu, svědčí i příval dotazů, které nám posíláte do Poradny portálu ČT24. Některé jsme zodpověděli už v daňovém seriálu, který si můžete vždy ve středu přečíst na stránkách Poradny ČT24. Odpovědi na ostatní vám přinášíme v tomto článku.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: František Vlček

Leoš: Musím uvádět bolestné do daňového přiznání?

Bolestné do daňového přiznání neuvádíte. Pokud by ale šlo o náhradu příjmů, tak by se takový příjem zdaňoval a podléhal i sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Miroslav: Jsem starobní důchodce. Vedle důchodu si ale ještě přivydělávám. Jak se to promítne do daní a odvodů?

Mzda důchodce podléhá stejnému režimu zdanění a platbám sociálního i zdravotního pojištění jako u běžného zaměstnance. Pokud by roční součet důchodu, příjmů za zaměstnání a základů daně z podnikání a pronájmu překročil 840 tisíc korun, musel byste vše (včetně důchodu) zdanit v daňovém přiznání.

Martin: Dobrý den, chci se zeptat, jsem osoba samostatně výdělečně činná, podnikám. V roce 2011 jsem podnikal celý rok, v létě jsem nastoupil do práce na hlavní pracovní poměr, který trval od 7. července do 18. srpna 2011, jak tohle ovlivní mé daňové přiznání jako OSVČ? Podnikání jsem nepřerušil.

Ve svém daňovém přiznání uvedete dílčí základ daně z podnikání i ze zaměstnání. V příloze číslo 1 uvedete své příjmy a výdaje z podnikání a vyčíslíte dílčí základ daně z podnikání. Podle potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele uvedete ve 2. oddílu úhrn příjmů a povinného pojistného ze zaměstnání. Součet příjmů a pojistného je dílčí základ daně ze závislé činnosti (zaměstnání).

Vladimír: V roce 2011 moje manželka byla tři kvartály spolupracující osobou u mé firmy. Čtvrtý kvartál podnikala samostatně místo mne. Já jsem již byl ve starobním důchodu. Mohla moje manželka podat dvě daňové přiznání za rok 2011?

Přiznání manželka podává jen jedno. V příloze číslo 1 uvede jak příjmy z podnikání, tak příjmy, které na ni připadly jako na spolupracující osobu.

Daňové přiznání, nezaměstnanost a minimální mzda


Jaroslava: Jsem dlouhodobě evidovaná na úřadě práce a pobírám pouze životní minimum. Jiný příjem jsem za rok 2011 neměla. Musím podávat přiznání k dani?

Daňové přiznání nepodáváte.

Vlastimil: Dobrý den, zajímalo by mě, zdali musí daňové přiznání podávat i lidé, kteří pobírají pouze minimální mzdu a neplatí tedy kromě zdravotního a sociálního pojištění žádnou daň z příjmů.

Daňové přiznání v takovém případě podávat nemusíte. Podat byste je musel jen v případě souběhu zaměstnání nebo jiných zdanitelných příjmů převyšujících 6 000 korun (nájemné, podnikání…).

Jana: Dobrý den, prosím o radu, jestli a případně jak mám doložit k daňovému přiznání, že jsem část roku byla bez zdanitelného příjmu. Pracovní poměr mi skončil 31. října 2011, od 1. listopadu 2011 jsem na neschopence, tudíž nejsem registrovaná na úřadu práce. V Potvrzení o zdanitelných příjmech mám uvedeny jen odpracované měsíce.

Období bez zdanitelných příjmů nemusíte dokládat.

Petr: Mám otázku, zda a jakým způsobem mám podat daňové přiznání. Devět měsíců minulého roku jsem byl vedený na úřadu práce. V té době jsem již nepobíral podporu v nezaměstnanosti ani žádné jiné dávky. Zbytek roku jsem byl osoba bez zdanitelného příjmu a platil jsem si jen zdravotní pojištění. Za celý rok jsem neměl žádné příjmy. Mám podat daňové přiznání na obvyklém formuláři? Jaké doklady mám k němu přiložit?

Daňové přiznání nejste povinen podávat.

Jarmila: Mám živnostenský list a v roce 2011 mám příjem 321 korun (vratka zdravotního pojištění). Živnost odhlásím letos. Prosím, sdělte mi, jestli musím vypisovat daňové přiznání a odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Bohužel neznám další okolnosti, zda jste měla živnost přerušenou, souběh se zaměstnáním nebo jiný zdroj příjmů. V každém případě ale daňové přiznání včetně Přehledů zpracujte.

Před úřadem práce
Zdroj: isifa/Lidové noviny
Autor: František Vlček

Odečet úroků z hypotéky


Marek: V roce 2008 jsme si spolu s manželkou koupili byt 2+kk na hypoteční úvěr. V daňovém přiznání jsem si proto v roce 2009, 2010 a 2011 snížil základ o úroky z hypotéky. V prosinci 2010 jsme koupili větší byt na novou hypotéku a na konci prosince se do něj přestěhovali. 1. ledna 2011 jsme náš starý byt začali pronajímat. Jak to bude teď v roce 2012 s možností snížení daňového základu?

Podmínkou pro odečet úroků ze základu daně je vlastnictví bytu a trvalé bydlení v něm. K příjmům z pronájmu můžete v daňovém přiznání uplatnit skutečné výdaje (včetně úroků) nebo výdaje ve výši 30 procent z příjmů.

Daňové přiznání a práce v zahraničí


Monika: Již pět let žiji v zahraničí – ve Velké Británii. Nikdy jsem daňové přiznání v České republice nepodávala. Mí slovenští kamarádi ovšem daňové přiznání podávají, za nepodání prý ze zákona hrozí vysoké sankce. Ptala jsem se ostatních Čechů, ale všichni jsou zmatení a říkají, že u nás to zákonem není dáno. Můžete mi prosím poradit, jak to je?

Jestliže žijete a pracujete ve Velké Británii, nejste rezidentem České republiky. Platíte daně i pojištění ve Velké Británii. Nemáte-li v ČR žádné příjmy, daňové přiznání v ČR nepodáváte. V podobných případech je dobré znát text smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Paní M.: Prosím jaký je kurz koruny vůči britské libře pro daňové přiznání za rok 2011?

Podle Pokynu D-8 Generálního finančního ředitelství je jednotný kurz pro rok 2011 stanoven na 28,25 koruny za libru.