Sejdeme se pod platanem. Tak vznikla burza na Wall Streetu

New York – Newyorská burza na Wall Streetu patří již desítky let mezi globální symboly bankéřství a moci ekonomických elit. Komunistická propaganda ji v Československu pevně spojovala s kapitalistickým hospodářstvím a o Američanech zejména v 50. letech hovořila jako o vrazích právě z Wall Streetu. Trnem v oku se ovšem burza a zdejší bankovní domy staly také domácímu protestnímu hnutí Occupy. Její oficiální historie se začala psát 8. března 1817 (tedy před 195 lety), počátky obchodování na dolním Manhattanu jsou ovšem mnohem starší. A na začátku všeho stál platan.

Jak upozornil ekonom Národohospodářské fakulty VŠE Zdeněk Chytil, historie obchodování na Wall Streetu je nedílně spjatá s historií New Yorku. Ulice Wall Street vznikla v 17. století v době, kdy na místě Big Applu stával ještě holandský Nový Amsterdam. Nizozemští obchodníci z Východoindické společnosti v místně dnešního ekonomického mozku Spojených států postavili pětimetrovou zeď (Wall), která měla město uchránit před britskými kolonizátory i americkými indiány.

Do města, jež představovalo jednu z jejich obchodních základen v Atlantském oceánu, posléze Východoindická společnost přivedla své obchodní partnery. Místem schůzek, kde se investoři a spekulanti několik desetiletí scházeli, se stal platan na konci Wall Streetu. „Protože obchodování chtěli vytvořit institucionální rámec, tak podepsali už v roce 1792 tzv. buttonwodskou dohodu, kde vytvořili základy pro tuto burzu,“ dodává ekonom Chytil.

Wall Street v roce 1867
Wall Street v roce 1867

Smlouvu tehdy podepsalo čtyřiadvacet z 68 newyorských brokerů a vytvořili tak předpoklad pro vznik newyorské burzy. Tehdejší ujednání a počátky burzovního obchodování také dodnes připomíná britský týdeník The Economist, jehož sloupek věnovaný finančním trhům nese název Buttonwood.

Za oficiální vznik newyorské burzy můžeme považovat 8. březen 1817, kdy signatáři buttonwoodské dohody schválili ústavu, jež zakládala New York Stock & Exchange Board, předchůdce dnešní New York Stock Exchange (k přejmenování došlo ve druhé polovině 19. století). Prvním prezidentem se stal Anthony Stockholm. Ve svých počátcích ovšem instituce nesídlila v dnešním burzovním paláci, ale v jediné pronajaté místnosti. Do svého současného sídla s bílými sloupy v průčelí se burza přestěhovala po velkém požáru New Yorku v roce 1835.

Pražská burza

Klidnější historii hlásí pražská burza. Ta se rozjela během prvního jara samostatného Česka, ale kořeny tuzemského finančního parketu sahají až do druhé poloviny devatenáctého století. Za první republiky se burza zmohla a postavila si i vlastní budovu, ve které pak postupně sídlilo Národní shromáždění, rádio Svobodná Evropa a nakonec připadla Národnímu muzeu.