Fitch zlepšila řecký rating na B-

Atény - Ratingová agentura Fitch dnes zlepšila úvěrové hodnocení Řecka na B- se stabilním výhledem. Je tak první agenturou, která zemi vyřadila z kategorie „omezené platební neschopnosti“, kam ji před měsícem umístila. Důvodem zlepšení je dokončení výměny dluhopisů, které snížilo dluh země zhruba o 100 miliard eur (2,5 bilionu korun).

Již při snižování ratingu agentura Fitch avizovala, že jakmile bude výměna dluhopisů dokončena, hodnocení země opět zvýší. Rating Řecka však i nadále zůstává ve vysoce spekulativním pásmu. Nový rating se navíc týká pouze nově vydaných dluhopisů podle řeckého zákona. V případě dluhopisů vydaných podle zahraničních zákonů, u kterých nebyla ještě výměna dohodnuta, zůstává rating v kategorii C, která značí velmi vysokou pravděpodobnost úpadku.  

Většina ratingů se týká právě konkrétní emise určitého instrumentu (cenného papíru) a hodnotí pravděpodobnost úplného splacení této emise v daném čase. Může se tedy stát, že jeden emitent bude mít současně několik emisí s odlišným ratingovým hodnocením. Agentura ke svému hodnocení dodala, že i po výměně dluhopisů zůstává vysoké riziko platební neschopnosti, protože zadlužení země je obrovské. Rating má důležitý vliv na ochotu věřitelů příslušenému subjektu půjčovat. Čím je vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a je pravděpodobné, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.

Řecko koncem minulého týdne informovalo, že se k výměně státních dluhopisů přihlásilo 83,5 procenta soukromých majitelů řeckých dluhopisů. Jedná se tak o největší odpis dluhu v historii. Investoři výměnou dluhopisů přijdou o více než 70 procent hodnoty investice.