Daňové přiznání: Ptáte se, odpovídáme (2)

Praha – Termín podání daňového přiznání se rychle blíží. Daňoví poplatníci, kteří nevyužívají služeb daňového poradce, ani za ně přiznání nepodává zaměstnavatel, to letos musí stihnout do 2. dubna. Ruku v ruce s tím přibývá v Poradně portálu ČT24 dotazů, které se kolem daňového přiznání točí. Pojďme se na některé z nich podívat.

Dagmar: Dobrý den, v dubnu 2011 dostali moji rodiče nabídku od majitelky domu na odprodej bytové jednotky do osobního vlastnictví. Koupě se realizovala pomocí hypotéčního úvěru, ve smlouvě o hypotečním úvěru jsem uvedena pouze já, vzhledem k důchodovému věku rodičů, vlastnictví se dle kupní smlouvy nabylo v poměru dvě třetiny pro mne a jedna třetina pro rodiče. S rodiči nebydlím. Nyní mi banka zaslala potvrzení o zaplacených úrocích, ale nevím, zda si mohu odečíst celou výši úroků, nebo jen poměrnou část.

Od základu daně si můžete odečíst celou výši úroků. Splňujete podmínku vlastnictví nebo alespoň spoluvlastnictví a splňujte další podmínku, a to užívání bytu k trvalému bydlení (vlastní bydlení, bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů).

Ladislav: Mohu odečítat platby na sociální a zdravotní pojištění od zisku za rok 2011?

Platby na sociální a zdravotní pojištění nejsou daňově uznatelný výdaj (náklad), tzn. nesnižují daňový základ.

Podnikaní jako vedlejší příjem


Petr: Od června loňského roku jsem si nechal udělat živnostenský list a z podnikání vydělal do konce roku 13 tisíc Kč. Dále jsem měl v říjnu, listopadu a prosinci brigádu, ze které byl příjem 37 tisíc Kč. Studuji dálkově vysokou školu a zaměstnavatel za mě neodváděl sociální, zdravotní, ale ani daň. Proto bych se Vás chtěl zeptat, jestli musím do daňového přiznání přiznat i příjmy z brigády. Byla na DPP.

Vzhledem k podnikání musíte podat daňové přiznání a přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu. Byla-li sražena z DPP srážková daň, příjem se v daňovém přiznání již neuvádí. Byla-li sražena zálohová daň, uvádí se příjem v daňovém přiznání. Je ale možné, že jste u zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani a z tohoto důvodu byla sleva na dani větší než sražená daň a daň tedy byla 0 (nebyla odvedena). Sociální ani zdravotní pojištění se z DPP neodvádí.

Pavel: V loňském roce jsem vedle trvalého pracovního poměru měsíc podnikal (vedlejší zdroj příjmů). Vím, že je nutné podat přehled na zdravotní pojišťovnu, ale je nutné vyplňovat něco také pro sociálku?

Pokud jste se přihlásil na sociální správě při začátku podnikání, bude od vás sociální správa Přehled očekávat. V opačném případě o vašem podnikání neví. Přesto bych doporučil Přehled podat.

Pavel: Manželka jako důchodkyně s penzí 7 500 Kč měsíčně měla loni příjem z autorských práv 119 000 Kč. Prosím o radu s přiznáním příjmů o daních.

Příjmy z autorských práv jsou považovány za příjem z podnikání a budete je zdaňovat v rámci svého daňového přiznání. K příjmům můžete uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo procentem z příjmů. Ve vašem případě použijete sazbu 40 procent. Příjmy podléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Ondřej: Pracuji již pár let na námořních lodích, jsem každý rok více než 182 dní mino ČR a v České republice nepracuji, platí si zde pouze zdravotní pojištění. Jak mám postupovat v případě daných daňových záležitostí ?

Z vašeho dotazu nepoznám, zda váš zaměstnavatel sídlí v ČR nebo v zahraničí či se necháváte najímat. Jste-li zaměstnanec, pak za vás zaměstnavatel platí všechny zákonné srážky (daň a pojištění). Vyřešení otázky rozhodně záleží na konkrétní smlouvě o zamezení dvojího zdanění, kterou má ČR podepsanou se zemí zaměstnavatele (pokud taková smlouva existuje).

Daně a sociální dávky


Luboš: Chci podat daňové přiznání, ale nevím jestli musím a kam do přiznání uvádět dávky: podpora při nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci (na podatelně finančním úřadě mi tvrdí, že je to příjem a podléhá dani a na úřadu práce zase, že jsou to dávky a dani nepodléhají, tudíž je v daňovém přiznání nemám uvádět), tak prosím, co je správně dle jaké ho paragrafu.

Vámi uváděné dávky jsou od daně z příjmů osvobozeny ($4 ZDP) a v přiznání je neuvádíte.

Martina: Od 3. ledna 2011 jsem pobírala peněžitou pomoc v mateřství, poté mi byla vyplácena zbylá dovolená zaměstnavatelem a nyní pobírám Rodičovský příspěvek. Mé příjmy za PPM a dovolenou činí více jak 68 tisíc korun. Musím si sama vyplnit daňové přiznání, a jaké dokumenty k doložení potřebuji? Předpokládám, že si mě manžel do odečitatelných položek zahrnout nemůže. Jaký doklad musí manžel doložit zaměstnavateli, aby mu byla poskytnuta sleva v daňovém přiznání na vyživované dítě?

Daňové přiznání podávat nemusíte. Vzhledem k vašim příjmům (PPM a náhrady za dovolenou) si manžel nemůže uplatnit slevu na manželku. Manžel svému zaměstnavateli doloží potvrzení vašeho zaměstnavatele, že daňové zvýhodnění neuplatňujete vy.

Daňové slevy a bonusy


Jana: Zajímalo by mě, jestli si v daňovém přiznání můžeme rozdělit odpočty na děti tak, že manžel bude uplatňovat slevu na děti např. 3 měsíce a já zbytek roku, tj. 9 měsíců.

Ano, je to možné

Novák: Dobrý den, slyšel jsem, že mohu dostat od finančního úřadu jakýsi daňový bonus na vyživovanou manželku, která nedosahuje ročního příjmu 68 tisíc Kč. Nemyslím tím částku 24 840 Kč na snížení základu daně. Stačí prý doložit příjmy manželky nebo čestné prohlášení, že nedosahuje těchto příjmů.

Daňový bonus může vzniknout pouze při uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s vámi v domácnosti. Nemůžete chtít od manželství příliš :-)