Daňové přiznání: Ptáte se, odpovídáme (3)

Praha – A máme tu další souhrn dotazů, které nám naši čtenáři poslali v souvislosti s blížícím se termínem podání daňového přiznání. Tentokrát jste se nás ptali například na to, kdy daňové přiznání podávat nebo jako je to s uplatněním slevy na vyživované dítě. Odpovědi na vaše dotazy přinášíme v tomto článku.

Kdy podat daňové přiznání?


Hana: Jsem studentka nad 26 let a přivydělávala jsem si formou brigád (DPP, DPČ). Měsíčně jsem si nevydělala více jak 5 000 Kč hrubého. Růžové prohlášení jsem podepisovala vždy v jeden měsíc jen u jednoho zaměstnavatele. Mám v tomto případě podat daňové přiznání?

Pokud by vaše příjmy byly zdaněny srážkovou daní, přiznání nepodáváte. V případě podepsání Prohlášení k dani se ale uplatňuje zálohová daň, která podléhá ročnímu zúčtování u zaměstnavatele nebo ve vašem daňovém přiznání. Vzhledem k výši příjmů a uplatnění slev na dani vyšla daň pravděpodobně nulová. Nemá tedy smysl provádět roční zúčtování nebo podávat daňové přiznání.

Hana: Musím podat daňové přiznání, když jsem pracovala do konce března 2011 na hlavní pracovní poměr a pobírala měsíčně 6 742 korun hrubého? Od 1. dubna jsem na úřadu práce a dostala jsem podporu v nezaměstnanosti - celkem 17 215 korun. Uvádí se do daňového přiznání i odstupné? Případně kam jej uvést? Děkuji za odpověď.

Vzhledem k výši příjmů a pravděpodobně nulové dani za měsíce 1. čtvrtletí 2011 jste neplatila žádnou daň ze mzdy. Nemá tedy smysl provádět roční zúčtování u zaměstnavatele ani podávat daňové přiznání.

AA: V roce 2010 jsem pracovala ve společnosti, která již zanikla (v únoru 2011). Zaměstnavatel mi neplatil celý rok mzdu. Na základě rozhodnut úřadu práce jsem dostala mzdu za 3 měsíce (listopad, prosinec 2010 a únor 2011), den výplaty v květnu 2011. Zúčtování daní za rok 2010 nebylo provedeno. V roce 2011 jsem podnikala, teď dělám daňové přiznání. Jak mám zdanit příjem, který jsem obdržela od úřadu práce, tj. mzda za 3 měsíce?

Uspokojení vašich mzdových nároků prostřednictvím úřadu práce je uskutečněno výplatou peněžních prostředků po provedení zákonných srážek. Tedy po sražení sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň. Od úřadu práce tedy máte podklady pro výpočet dílčího základu daně ze závislé činnosti.

Tomáš: Chtěl bych se zeptat, zda mi bude vyplacen přeplatek na daních za rok 2011, když jsem nepodal přiznání za rok 2009? Neměl jsem téměř žádný příjem, a tudíž jsem byl na 99 procent v minusu, tak nedlužím nic.

Z vašeho dotazu usuzuji, že jste byl v roce 2011 zaměstnán. Pokud neexistují nějaké důvody pro podání daňového přiznání, provede zaměstnavatel roční zúčtování záloh na daň a případný přeplatek vám bude vyplacen. Předpokladem je, že jste u zaměstnavatele podepsal Prohlášení k dani a do 15. února 2012 požádal o provedení ročního zúčtování.

Sleva na vyživované dítě


Mirek: Mladá žena (letos na jaře bude mít 26 let) studovala v akademickém roce 2009/2010 formou prezenčního studia bakalářský program na vysoké škole. V červnu 2010 toto studium po 3 letech zdárně ukončila. V září 2010 na téže škole začala studovat (opět formou prezenčního studia) tzv. navazující magisterský program. Třináctého listopadu 2010 však v důsledku nástupu do zaměstnání ukončila prezenční formu a ve studiu pokračuje formou kombinovaného studia. Kolik měsíců, a tudíž jakou částku si může její otec započíst jako daňové zvýhodnění na vyživované dítě? Zjistil jsem, že za daňový rok 2010 bylo možno odpočet za vyživované dítě učinit. Platí to i za rok 2011, nebo nastaly v tomto případě nějaké změny?

V roce 2011 již nelze uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě, protože za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje (kromě jiného) studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou

1. studia po dobu výkonu vojenské základní nebo náhradní služby, civilní služby nebo za trvání služebního poměru,
2. studia při zaměstnání.

Evžen: Mohu uplatnit v daních slevu na dítě za celý měsíc, pokud studoval dle doloženého potvrzení pouze do 19. dne v měsíci a dále již ne a studium ukončil?

Ano, můžete.

Honza: Rád bych se zeptal, jak je to s odpočtem na dítě, pokud už nestuduje, a já se o něho staral do jeho 18 let a dále poté. Úřad práce nepřispívá, jelikož rozpočet rodiny je vyšší. Mohu si tedy odečíst za celý rok na toto dítě, kde v červenci roku 2011 mu bylo 18 let?

Mezi podmínky na uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící ve společné domácnosti kromě jiného patří: a) dítě je nezletilé (tzn. do 18 let věku dítěte); b) zletilé dítě do dovršení věku 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu nemůže vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Příjmy a náklady


Markéta: Potřebuji nutně poradit, jak to udělat, žádnou solidní účetní neznám. Jak danit dva typy příjmů z podnikání? V roce 2011 jsem pracovala na živnostenský list jako poradce OVB, tam jsem vydělala asi 11 tisíc a v září jsem koupila filtrační zařízení od Reinsurance company za 39 500 korun a zároveň jsem od této firmy za doporučení dál dostala 12 tisíc korun. Můžu ty příjmy spojit dohromady a výdaje také, i to filtrační zařízení bude bráno jako výdaj jako celek?

Příjem od OVB je zcela jistě příjmem z podnikání podle §7 zákona o dani z příjmů. Výdaje můžete uplatnit buď ve skutečné výši, prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo ve výši 60 procent z příjmů (tzv. paušál). Pokud by provize za doporučení měla charakter příležitostného příjmů a více se neopakovala, patřila by do příjmů podle §10 ostatní příjmy a do výše 20 tisíc korun je v takovém případě od daně osvobozena. V opačném případě by šlo též o příjem podle §7. Rozdíl příjmů a výdajů těchto činností by tvořil dílčí základ daně z podnikání. Nákup filtračního zařízení bych do výdajů neuplatňoval, jestliže je provize vyplácena za doporučení a nikoli za předvádění výrobku.