Více na chov dobytka, méně na řepku - ministerstvo přeorává dotace

Praha - Radikálně změnit zemědělské subvence se chystá ministerstvo zemědělstí, tentokrát ve vzácné shodě s Agrární komorou. Daleko víc peněz hodlají věnovat na chov dobytka a podpořit tak prořídlá stáda. Současný systém, který platí od vstupu do unie, totiž nejvíc nahrává pěstitelům dotovaných rostlin.  

Dlouhé lány polí zabarvené dožluta, mezi tím pšenice, nebo ječmen. Takový je pohled na českou krajinu v období sklizně. Obilí, řepka a další pícniny dnes pokrývají 91 procent veškeré orné půdy v Česku. Na brambory, luskoviny a cukrovou řepu připadá jen zbylých 9 procent. Prudce klesla i živočišná výroba, po vstupu do unie klesl počet chovaných krav a býků na polovinu. 

„Dlouhá léta byla živočišná výroba, v tomto případě chov skotu, ekonomicky podhodnocena. Chovatelé prodělávali a za pár let je to přestalo bavit, tak chovy zredukovali,“ myslí si Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR. 

Video Reportáž Michaely Polákové
video

Reportáž Michaely Polákové

Nenáročné pěstování rostlin se zemědělcům vyplatí zdaleka nejvíc, zejména díky státním dotacím. K varování agrární komory se už ale přidávají i statistici, protože stávající systém může být pro české zemědělství likvidační. „Živočišná výroba jako taková umožňuje vyšší zaměstnanost v zemědělství. Pokud se zemědělci specializují na rostlinnou výrobu, potřebují pracovníky maximálně sezónně,“ říká Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí na ČSÚ. 

Přesvědčit farmáře, aby místo řepky olejky na poli raději postavili kravín, chce Agrární komora přesměrováním dotací. Po dlouhé době ve shodě s ministerstvem zemědělství.

Petr Bendl, ministr zemědělství:

„Máme poslední příležitost situaci změnit, protože nastavujeme pravidla na financování zemědělství na léta 2014 - 2020.“


Pedologové navíc varují, že pokud se na poli pěstuje to samé stále dokola, půda rychle ztrácí úrodnost. Pokud se tedy skladba českého zemědělství rychle nezmění, do deseti let se bude na polích dařit už jenom plevelu.