NKÚ: Lesy ČR porušily zákon, kritika padla i na ministerstvo zemědělství

Praha -  Státní podnik Lesy České republiky (LČR) porušil ve dvou případech zákon o veřejných zakázkách. Pochybný je nákup vozů pro vedení podniku a zakázka na dražby obytného nemovitého majetku. Kontrolu provedl Nejvyšší kontrolní úřad, který se zabýval celkem 16 veřejnými zakázkami. Zamést před svým prahem by si dle úřadu mělo i ministerstvo zemědělství (MZe), které je zakladatelem LČR. Lesy ČR závěry kontroly odmítly. NKÚ zvažuje na základě svých zjištění podání trestního oznámení.

Na co kontroloři přišli

Jeden ze sedmi správců investičního portfolia firmy ke konci roku 2010 spravoval 60 procent objemu portfolia, přestože analýza finančních investic LČR doporučovala zajistit lepší rozložení rizik. Kontroloři ve svém závěru dále uvedli, že MZe i LČR postupovaly někdy tak, jako kdyby Lesy ČR hospodařily s vlastním majetkem, ale rizika přenesly na stát. Lesy přitom nemají vlastní majetek, ale mají právo hospodařit s majetkem státu.

"Zjištěné nedostatky jsou některé tak závažné, že je analyzujeme a zvažujeme
trestněprávní odpovědnost a v případě, že shledáme a budeme mít podezření,
podáme trestní oznámení," řekl člen NKÚ Jiří Kalivoda.


Kritika padla i na ministerstvo zemědělství, které nezlepšilo součinnost s dozorčí radou státního podniku a od roku 2004 neprovedlo u státního podniku žádnou veřejnosprávní kontrolu. Neprokázalo se, že určilo dlouhodobou strategii podniku, jak stanoví zákon o státním podniku, a nevyhodnocovalo, jak členové dozorčí rady LČR hájí zájmy státu při jejím jednání.

Podle informací zveřejněných před týdnem Mze také nevědělo, že generální ředitel firmy Svatopluk Sýkora působil souběžně jako místopředseda představenstva společnosti, jejíž předmět podnikání byl v některých činnostech shodný s podnikáním LČR. Sýkora však prý o věci ústně informoval tehdejšího ministra zemědělství Petra Gandaloviče (ODS), jenž mu prý souhlas udělil.

LČR i ministerstvo se brání: Postupy jsme neporušily, kontroly jsou pravidelné

„Ministerstvo zemědělství provádí kontroly resortních organizací kontinuálně, v LČR byla poslední kontrola uskutečněna v druhé polovině roku 2011 v Lesním závodě Židlochovice,“ uvedl jeho mluvčí Jan Žáček.


LČR ve svém stanovisku tvrdí, že žádné právní předpisy ani jiné postupy neporušily a vždy postupovaly a postupují plně v souladu se zákonem a s péčí řádného hospodáře. „Se závěry NKÚ podnik nesouhlasí, nejsou podloženy racionálními podklady, mají výrazně subjektivní charakter,“ tvrdí mluvčí společnosti Zbyněk Boublík.

Video Telefonát s Jiřím Kalivodou
video

Telefonát s Jiřím Kalivodou