NKÚ: Česko tratí na dovozu zboží ze zemí mimo EU miliardy

Praha - Při dovozu zboží ze zemí mimo Evropskou unii přichází stát ročně o miliardy korun na DPH. Uvádí to zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, který prověřoval postup finančních a celních orgánů při správě daně z přidané hodnoty v souvislosti s dovozem zboží ze třetích zemí na území Evropské unie. Podle informací serveru Česká pozice se kontroloři zaměřili na období let 2008 až 2010 a prověřili 304 dovozců. Víc než třetina z nich nahlásila daňovému úřadu méně než původně celníkům, a stát tak připravila o sedm miliard. Dalších 25 kontrolovaných firem pak nepodalo daňové přiznání vůbec.

Inspektoři NKÚ ve svém šetření zkoumali zejména předávání údajů mezi celními a finančními orgány, správnost těchto informací a jejich využívání.  

Důvod? Rozdělení platby DPH a cla

Výsledkem její kontroly bylo zjištění, že hodnota zboží, které je k nám dovezeno, se podstatně liší od základu daně pro výpočet DPH a že se povinnosti platit DPH lze vyhnout.

Důvodem je novela zákona o dani z přidané hodnoty, která v Česku začala platit k 1. lednu 2005 a umožnila „odtrhnout“ platbu DPH od platby cel, čímž se prodloužila doba mezi okamžikem, kdy bylo zboží dovezeno a kdy nastala dovozci povinnost přiznat daň v daňovém přiznání.

Nejzřetelněji je tato „prodleva“ patrná v případě, že exportér odvádí DPH čtvrtletně, pak má lhůtu na přiznání daně z dovezeného zboží 117 dní. Teprve po uplynutí této doby může finanční úřad začít ověřovat, zda byla zaplacena DPH ve správné výši, což nahrává subjektům, které se chtějí placení DPH vyhnout.

Chybovala i státní správa

Vedle zmíněných prohřešků kontrolovaných dovozců odhalila inspekce NKÚ také chyby na straně státních úřadů. U tří plátců auditoři zjistili, že je finanční úřad vyzval k podání daňového přiznání až rok po uplynutí lhůty, kdy měla být daň přiznána. Se čtyřmi dovozci, kteří nepřiznali DPH, nezahájil finanční úřad daňové řízení. Ze zahraničí importovali zboží, jehož hodnota přesáhla 116 milionů korun.

Kontroloři odhadují, že za sledované období let 2008–2010 se základ daně vykázaný v daňových přiznáních od celkové hodnoty zboží, které bylo do Česka dovezeno, lišil o 445 miliard korun. NKÚ proto doporučuje tři opatření, díky nimž by se mohly ztráty podstatně eliminovat:

  • propojit databáze daňové a celní a zavést automatizované porovnávání údajů
  • zrušit čtvrtletní zdaňovací období dovozců, kteří jsou plátci DPH
  • zajistit DPH při dovozu.

NKÚ odhaduje, že tím by si státní rozpočet „pomohl“ o více než deset miliard korun.

Opozice kritizuje

Za tyto nedostatky a ztráty pro českou kasu kritizovala ministerstvo financí už také opozice. „Každodenní vysvětlování, proč se musejí zaměstnanci, nezaměstnaní, důchodci, zdravotně postižení a další uskromnit, zvládá vláda dokonale. Kdyby stejnou energii věnovala boji s daňovými úniky a s korupcí nebojovala jen verbálně, žádných škrtů by nebylo třeba. Je neuvěřitelné, že na tyto obrovské daňové úniky musel upozornit až NKÚ,“ konstatoval předseda podvýboru pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě, poslanec Roman Sklenák (ČSSD).