Daňové přiznání: Ptáte se, odpovídáme (4)

Praha – Termín pro podání daňového přiznání se rychle blíží. Poplatníci, za které nepodává daňové přiznání zaměstnavatel, ani nevyužívají služeb daňového poradce, je musí podat do pondělí 2. dubna. Jinak jim hrozí sankce. Jenže daňová problematika je nesmírně složitá, a tak v ní lidé často tápou. Pojďme si tedy ještě těsně před termínem pro podání přiznání zodpovědět některé otázky, které trápí čtenáře portálu ČT24.

Miloš: V loňském roce jsem měl jako jediný příjem odstupné po ztrátě zaměstnání (zrušení pracovního místa). Do konce roku jsem byl registrován na úřadu práce. Jediným příjmem byla podpora v nezaměstnanosti. Mám podávat daňové přiznání? Jestli to chápu správně, měli by mi vzhledem ke slevě na dani vrátit veškerou zaplacenou daň z přijmu, kterou mi byla stržena při výplatě odstupného. Je to správně?

Uvažujete správně. Povinnost podávat daňové přiznání nemáte. Pokud ho ale podáte, pravděpodobně vám vyjde přeplatek daně a ten vám bude vrácen

Anna: Můj důchod přesáhl částku 290 tisíc korun. Jakou částku budu danit?

Budete zdaňovat důchod přesahující limit 288 tisíc korun. Vzhledem k možnosti uplatnit slevu na poplatníka bude ovšem výsledná daň rovna nule.

Studenti a daně


Jan: Měl bych na vás dotaz ohledně daňového přiznání, konkrétně na slevu na dani pro studenty. Podnikám od 1. ledna 2011, v červnu jsem složil státní bakalářskou zkoušku a 2 dny na to, jsem ukončil studium na zmíněné škole. Od 17. července jsem vedený jako student navazujícího magisterského studia na jiné škole. Tak bych se chtěl zeptat, jestli mohu využít slevu na všech 12 měsíců a nebo jenom na 11. A druhá otázka: Musím dokládat potvrzení o studiu i z bakalářského studia nebo stačí potvrzení z magisterského?

Slevu můžete uplatnit za 12 měsíců. Potvrzení o studiu musí pokrýt celý rok 2011, tzn. doložte obě potvrzení.

Eva: Jsem studentka a v průběhu minulého roku jsem si vydělala u dvou různých zaměstnavatelů na DPP 4 250 Kč (po odvedení daně) a 15 000 Kč (také zdaněné). Chci se zeptat, jestli si mám podat daňové přiznání - zda mám možnost vrácení daně? Jiné příjmy nemám, studuji prezenčně.

V první vámi uvedené DPP byla pravděpodobně uplatněna srážková daň, kterou nelze zúčtovat a vrátit v rámci daňového přiznání. Pokud je výdělek větší než 5 000Kč (druhá DPP), použije se na zdanění zálohová daň a tu je možné v rámci přiznání získat zpět.

Martin: Jsem student VŠ a spoluprovozuji nepříliš velkou internetovou službu, která je zpoplatněna. Ze zisku, který tato služba generuje, dostávám 50 procent. Tento příjem však není stálý, jednou za čas je mi část zisku převedena. Uvědomuji si, že je nutné tyto peníze zdanit. Je možné podat daňové přiznání z tohto zisku i bez vlastnictví živnostenského listu?

Pokud by vaše roční příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, daňové přiznání nejste povinen podat. V opačném případě přiznání podáváte i bez živnostenského listu. Živnostenské oprávnění si ale zajistěte.

Dodatečné daňové přiznání


Ajky: Zjistila jsem opožděně, že jsem měla možnost daňové úlevy na částečný invalidní důchod. Mohu podat opravné daňové příznání? Za které roky pozadu a do kdy? Kolik si mám odečíst? Myslela jsem si, že dám dodatečné daňové přiznání 3 roky pozadu, tj.za roky 2010, 2009 a 2008.

Můžete podat dodatečné daňové přiznání za uvedené roky. Myslím si ale, že se vám to moc nevyplatí. Co získáte, zase zaplatíte za dodatečná přiznání.

Tomáš: Jsem zaměstnanec a v roce 2011 jsem dostal doplatek výplaty od zkrachovalého zaměstnavatele z předešlého roku. Jak mám tento doplatek zapsat do daňového přiznání?

Doplatek (výplata peněz) z předešlého roku (2010) není součástí příjmů ke zdanění za rok 2011.

Lucie: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda si můžu letos odečíst úroky z hypotéky na dům, které jsem neuplatnila v loňském roce, jelikož jsme v domě neměli trvalé bydliště? Je možné podat nějaké mimořádné přiznání? Dům jsme koupili v roce 2010 a v roce 2011 jsme úroky neuplatňovali.

Podmínkou pro uplatnění úroků z hypotéky je celoroční vlastnictví domu a trvalé bydlení vaše nebo manžela. Pokud podmínky splňujete, můžete úroky uplatnit v daňovém přiznání za rok 2011.

Daně a dědictví


Václav: Chtěl bych se zeptat v souvislosti s daňovým přiznáním za rok 2011, zda se vztahuje osobození od daně při prodeji obchodního podílu společníka ve společnosti s.r.o. (dle § 4, odst. 1, písm. r) zákona č.586/1992 Sb.) také na můj případ. V roce 2002 jsem získal v rámci dědického řízení obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, do obchodního rejstříku byla tato změna zanesena až v roce 2008 a tento obchodní podíl jsem v loňském roce prodal. Je pro účely osvobození rozhodný datum zápisu nového společníka do obchodního rejstříku společnosti nebo faktické vlastnění předmětného podílu z titulu dědictví?

Podmínkou pro osvobození od daně je splnění pětiletého časového testu od nabytí do prodeje obchodního podílu. Pokud by časový test nebyl splněn, daní se příjmy z prodeje jako ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. Příjem se upraví o výdaj, kterým je nabývací cena obchodního podílu. Sazba zdanění příjmů z prodeje podílu je 15 procent. V uvedeném případu je rozhodující vlastnění podílu z titulu dědictví, kdy toto nabylo právní moci. Časový test tedy splňujete a uplatníte osvobození od daně.

Tomáš: Zemřel mi otec. Zdědil jsem umělecká díla, které za svého života otec vytvořil. Některá díla jsem prodal. Musím jako syn platit daň z prodaných děl?

Jde o příjem z prodeje movitých věcí a ten je ve vašem případu od daně osvobozen

Paušály a náklady


VS: Už pár let jsem OSVČ bez živnostenského listu. Loni v březnu jsem si živnostenský list nechal udělat, a tak mám dotaz, zda v příloze daňového přiznání uvést datum zahájení činnosti, nebo nechat nevyplněné? A zda mám rozdělit příjmy leden - březen s paušálem 40 procent a duben - prosinec s paušálem 60 procent, nebo lze uplatnit paušál 60 procent na vše?

Jestliže jste v minulých letech podával daňová přiznání, tak datum zahájení bych nevyplňoval. Uplatnění výdajů procentem z příjmů souvisí s druhem příjmů, nikoliv s datem získání živnostenského listu. Máte-li víc činností, u kterých uplatňujete výdaje různou procentní sazbu, uvedete je samostatně v příloze č. 1 daňového přiznání.

Petr: Platí ještě měsíční paušál na částečné využívání vlastního motorového vozidla k podnikání (4 000 Kč/měsíc)? Vozidlo není zahrnuto v obchodním majetku. Podnikání je však jen vedlejší činností, hlavní příjmy mám ze zaměstnání.

Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem můžete použít.

Pavel: Můžu si dát já jako živnostník do daní úvěr 300 tisíc korun, který jsem si půjčil od kamaráda před 3 lety a splácím ho až nyní?

Předpokládám, že jste úvěr přijal do své živnosti. Přijatý úvěr není zdanitelným příjmem. Splátky úvěru nejsou daňovým výdajem. Do výdajů můžete uplatnit úroky z úvěru. Pokud jste měl na mysli úroky jako nezdanitelnou část základu daně ve vašem daňovém přiznání, tak ty si uplatnit nemůžete.

Který formulář je správný?


Pavel: Potřeboval bych poradit, jak a na jakém formuláři podává daňové přiznání nadační fond (který měl roční příjem cca 1 000 Kč a výdaj 0 Kč). Převzali jsme s přáteli jeden upadající NF s tím, že bychom jej rádi revitalizovali, ale musíme se nejprve vypořádat s dluhy z minulosti.

Nadační fond je právnická osoba a tedy podává přiznání k dani z příjmu právnických osob. Kód rozlišení typu přiznání je 3A. Nadace není založena za účelem podnikání a proto nemá povinnost podat daňové přiznání, pokud nemá příjmy, které jsou předmětem daně (§18 odst. 3 ZDP) nebo má pouze příjmy od daně osvobozené (§ 19 ZDP). Záleží tedy jakého druhu byl příjem nadace.

Eliška: Zdaňuje se dotace pro podnikající zemědělce? Jestliže ano, týká se to § 7 nebo § 10 v DPFO.

Od daně z příjmů jsou osvobozeny dotace poskytnuté na pořízení dlouhodobého majetku nebo na jeho technické zhodnocení. Jiné dotace podléhají dani z příjmů. Jestliže je zemědělská činnost provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), jde o § 7.