Mateřská nezaměstnaných žen a nezaměstnanost po mateřské

Praha – Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek jsou dávky, které mají pomoci rodinám překlenout období, kdy jim kvůli péči o potomka klesají příjmy. Jenže co když žena před narozením potomka neměla práci? Má i v takovém případě nárok na mateřskou, případně rodičovský příspěvek? A na co má žena nárok v případě, že se po rodičovské dovolené nemůže vrátit do práce a musí zamířit na úřad práce?

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou vyplácenou z nemocenského pojištění po dobu 28 týdnů. Jinými slovy: aby si matka mohla pomoc v mateřství nárokovat, musí se v posledních dvou letech před porodem účastnit alespoň 270 dní nemocenského pojištění. Stejná podmínka platí u osob samostatně výdělečně činných. Bez 270 dnů účasti na nemocenském pojištění nepřipadá ženě žádná část peněžitá pomoc v mateřství. Do zmíněných 270 dnů se ale například počítá i studium na střední nebo vysoké škole.

Pro vznik nároku na mateřskou, je důležitá ale také tzv. ochranná lhůta. Významu nabývá v případě, kdy žena ztratí práci v době těhotenství. Tato ochranná lhůta dosahuje stejné doby jako počet dní, které předtím v zaměstnání strávila, nejvýše ale 180. Žena se proto nemusí bát, že přijde o peněžitou podporu v mateřství, když musí ukončit pracovní poměr například v červnu, zatímco termín porodu má v říjnu.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek prošel od 1. ledna 2012 některými změnami, která se dotýkají i nároku lidí, kteří jsou nezaměstnaní. Matkám se naskýtá možnost čerpat rodičovský příspěvek i v jiné než automaticky čtyřleté variantě. Podmínkou pro to je, aby byl účasten nemocenského pojištění alespoň otec dítěte. Pokud není, tak i nadále platí, že nezaměstnaní mají nárok jen na čtyřletý cyklus.

Podpora v nezaměstnanosti po rodičovském příspěvku

Někdy může také nastat situace, že žena se z rodičovské dovolené nemá možnost vrátit do zaměstnání, například proto, že její zaměstnavatel od jejího nástupu na mateřskou zkrachoval. Pak přichází na řadu otázka, zda ženě vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti. Obecné pravidlo říká, že nárok na podporu má ten, kdo byl v posledních třech letech alespoň rok účasten na důchodovém pojištění – do této doby se započítává i soustavná péče o dítě do čtyř let věku dítěte. Proto žena po ukončení rodičovské dovolená nárok na podporu v nezaměstnanosti má.

Problémem ale pro některé matky může být výše podpory. Jestliže se půjde člověk zaregistrovat na úřad práce bezprostředně po skončení rodičovské, má nárok pouze na minimální výši podpory vypočítanou z průměrné mzdy v České republice. Tato podpora se tak pohybuje kolem 3 500 korun.

U podpory v nezaměstnanosti po rodičovském příspěvku proto rozhodně stojí za doporučení základní rada: pokud máte tu možnost, nechte se někde zaměstnat alespoň na krátkou dobu po uplynutí rodičovského příspěvku a až potom, pokud neseženete trvalé zaměstnání, odejděte na úřad práce s žádostí o podporu. Následná podpora by se totiž v těchto případech vypočítávala „klasicky“, nikoli v minimální výši.

Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou vyplácenou z nemocenského pojištění po dobu 28 týdnů. Jinými slovy: aby si matka mohla pomoc v mateřství nárokovat, musí se v posledních dvou letech před porodem účastnit alespoň 270 dní nemocenského pojištění. Stejná podmínka platí u osob samostatně výdělečně činných. Bez 270 dnů účasti na nemocenském pojištění nepřipadá ženě žádná část peněžitá pomoc v mateřství. Do zmíněných 270 dnů se ale například počítá i studium na střední nebo vysoké škole.

Pro vznik nároku na mateřskou, je důležitá ale také tzv. ochranná lhůta. Významu nabývá v případě, kdy žena ztratí práci v době těhotenství. Tato ochranná lhůta dosahuje stejné doby jako počet dní, které předtím v zaměstnání strávila, nejvýše ale 180. Žena se proto nemusí bát, že přijde o peněžitou podporu v mateřství, když musí ukončit pracovní poměr například v červnu, zatímco termín porodu má v říjnu.