EU se shodla na nových pravidlech kapitálové přiměřenosti

Brusel - Ministři financí členských zemí Evropské unie se dnes v Bruselu dohodli na pravidlech kapitálové přiměřenosti. Evropské banky by na jejich základě měly posílit kapitálové rezervy. Meziunijní dohoda by měla umožnit to, aby normy začaly platit od příštího roku. O pravidlech nyní budou jednat země EU s europoslanci.

Cílem pravidel je stanovit, kolik kapitálu budou muset banky a finanční domy dát stranou kvůli krytí rizik. Jedná se o reakci na finanční krizi z roku 2008 a její následky. Ty totiž vedly k tomu, že vlády řady evropských zemí musely přijít s masivními záchrannými balíky pomoci pro krizí zasažené banky. „Celý prostor Evropské unie bude mít jednotná pravidla pro bezpečné chování bank a finančních institucí. Na druhou stranu bude dána dostatečná pravomoc a dostatečná flexibilita národním regulátorům. To byla životně důležitá otázka pro Českou republiku,“ řekl po dohodě ministr financí Miroslav Kalousek.

Petr Kříž, partner PwC

„Je třeba si uvědomit, že kapitálová přiměřenost určuje, kolik musí mít banka kapitálu v poměru k výši a rizikovosti svých aktiv. To znamená, že banka může buď zvýšit kapitál, nebo omezit rizikové úvěry a uložit peníze třeba u centrální banky. Dnešní ekonomická situace je taková, že bankovní kapitál se skutečně získává těžko a draze, a proto očekávám, že většina bank bude tento poměr řešit spíše omezením rizikových úvěrů.“


Jednání mezi státy doprovázela řada komplikací. Například na minulé schůzce se nepodařilo najít shodu ani po více než deset hodin trvajícím zasedání. Problém byl mimo jiné v tom, zda a případně o kolik by mohly jednotlivé země po vlastních bankách žádat ještě vyšší míru rezerv, než jakou by měla zavést unijní pravidla.

Vše se točí kolem toho, jak do unijního práva vepsat mezinárodní dohody o pravidlech kapitálové přiměřenosti (Basel III). Dohoda by se měla týkat 120 hlavních světových bank, z nichž na EU připadá 45. V unii je ale kolem 8 300 bank a unie chce pokrýt novými pravidly úplně všechny.

Video Komentář Petra Kříže
video

Komentář Petra Kříže

Komentář Petra Kříže

15.5.2012 E21

Kapitálová připravenost bank

Nová pravidla by se týkala zhruba 8 300 evropských bank a měla by začít platit od příštího roku. „Původní návrh komise měl v sobě zakleto několik nesmírně nebezpečných detailů, které by mohly poškodit zdraví bankovního sektoru v České republice, to se vše podařilo odstranit,“ uvedl ministr Kalousek. Pro Prahu bylo klíčové hlavně to, aby nemohlo dojít k odčerpávání likvidity od českých bank jejich matkami a aby si tyto zahraniční instituce nemohly pomáhat tím, že by měnily aktiva za jiných než tržních podmínek a domácí regulátor by na to neměl žádný vliv.

Českých bank se limity kapitálové přiměřenosti příliš nedotknou. „České banky jsou zdravé, mají dostatek svého vlastního kapitálu, tudíž ho již nepotřebují zvyšovat nad určité hranice. Takže ani nepředpokládám že by se měla měnit jejich úvěrová aktivita,“ vysvětlil analytik České spořitelny Jan Jedlička.