Vláda schválila změny v daních, stoupne DPH a omezí se paušály

Praha - Od příštího roku stoupne daň z přidané hodnoty (DPH) na 15 a 21 procent, omezí se výdajové paušály nebo se dočasně zruší stropy na zdravotní pojištění. Vláda dnes schválila novely konkrétních daňových a dalších zákonů. Zákony ruší rovněž zelenou naftu, kvůli které dnes protestují zemědělci. Změny musí schválit ještě parlament a podepsat prezident. 

Opatření, která mají snížit schodek veřejných financí, mají platit od příštího roku. Rámcově s návrhy vláda souhlasila už 11. dubna, dnes projednávala novely konkrétních zákonů. Některé z nich by měly platit jen do roku 2015. Vláda například zrušila zvýhodněné pohonné hmoty pro zemědělce.

Miroslav Kalousek, ministr financí (TOP 09)

„Celkové konsolidační úsilí vlády vůči roku 2013 musí být minimálně 56 miliard korun, abychom udrželi deficit těsně pod 3 procenty, tedy míříme na 2,9 procenta. Tento soubor změn daňové legislativy je nezbytný příspěvek k tomuto konsolidačnímu úsilí.“


DPH bude od příštího roku 15 procent

Dalším úsporným opatřením je zvýšení sazeb DPH o jeden procentní bod na 15 a 21 procent. Zvýšení sazeb DPH o jeden procentní bod podle návrhu neovlivní zboží a služby spadající do jednotlivých kategorií. Výjimkou budou některé zdravotní prostředky, u kterých požaduje přesun do základní sazby EU. Rovněž dětské pleny budou daněny vyšší sazbou, důvodem je opět požadavek EU. 

Příjmy vyplývající ze zvýšení DPH a zdanění fyzických osob by měly plynout pouze do státního rozpočtu. Kvůli tomu navrhuje ministerstvo financí i změnu rozpočtového určení daní, které by snížilo podíl obcí na příjmech z těchto daní. Například u DPH pro roky 2013 až 2015 tak budou obce dostávat 18,9 procenta celostátního výnosu a kraje 7,86 procenta. Nyní je to 19,93 procenta a 8,29 procenta. Kraje s tímto návrhem v rámci připomínkového řízení nesouhlasí.

David Marek, hlavní ekonom Patria Finance:

„Česká republika nikdy takovou změnu daní a navíc v kombinaci se změnami, které už proběhly v letošním roce ještě nezažila od sametové revoluce.“


Měnit se budou i paušály

Vláda také schválila velké úsporné změny ve výdajových paušálech. Stanovila maximální výši odpočtu při 40procentním paušálu na osm set tisíc korun a při 30procentním paušálu na šest set tisíc korun. Podnikatelé, kteří využívají tento systém zdanění, si nově nebudou moci odečítat částky za děti ani za manžela či manželku. „Pro nás je podstatné, že zůstala zachována sazba 80 procent pro řemeslníky,“ prohlásila Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Podle ní hrozilo to, že se sazby paušálů vrátí na úroveň roku 2005.

Peníze
Peníze

Výše paušálů závisí na druhu příjmů. Výdaje ve výši 80 procent z příjmů platí pro zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství a pro řemeslné živnosti. Ostatní živnosti použijí sazbu 60 procent. Sazba 40 procent je určena pro příjmy z jiného podnikání, například ze svobodných povolání, z finančního poradenství a podobně. K příjmům z pronájmu je pak možné uplatnit výdaje ve výši 30 procent z příjmů.

Vláda také prosadila zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům, a to z 15 na 35 procent. Změnu čeká i daň z převodu nemovitosti, která se má zvýšit ze tří na čtyři procenta. 

Video Reportáž Petra Vaška
video

Reportáž Petra Vaška

Reportáž Petra Vaška

230512

Komentář Evy Svobodové

Brífink po jednání vlády

V roce 2013 by měly vstoupit v účinnost následující navrhovaná daňová opatření:

  • omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob;
  • zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům (z 15 na 35 procent);
  • zrušení tzv. zelené nafty;
  • zvýšení daně z převodu nemovitosti o jeden procentní bod (ze tří na čtyři procenta).

Změny, které taktéž vstoupí v účinnost v roce 2013, ale jejich účinnost je omezena do konce roku 2015:

  • zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent; od roku 2016 se sazby sjednotí na 17,5 procenta; s tím související změna rozpočtového určení některých daní;
  • zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši sedm procent u příjmů nad 48násobek průměrné roční mzdy;
  • zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro pracující důchodce;
  • zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění (nyní je 72násobek průměrné roční mzdy).