Zavedení druhého pilíře reformy penzí vládou prošlo

Praha - Vláda při svém dnešním jednání přiklepla návrh zákona o pojistném na důchodové spoření, který má umožnit zavedení druhého pilíře penzijní reformy od 1. ledna 2013. V rámci návrhu dochází k odkladu zřízení jednotného inkasního místa o dva roky na 1. ledna 2015 a k právnímu přesměrování plateb na daňovou správu.

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Nick White

„Kvůli odkladu jednotného inkasního místa dochází k absenci nezbytně požadované individualizace plateb daní a veřejného pojistného, což je jedním z předpokladů fungování inkasa finančních prostředků pro důchodové spoření,“ uvedlo ministerstvo financí v návrhu.

„Uskutečnění druhého pilíře je již sice legislativně řešeno v zákonu o důchodovém spoření schváleném na konci roku 2011, nicméně způsob výběru pojistného na důchodové spoření a jeho správa je v těchto zákonech řešena nedostatečně a neúplně,“ řekl Radek Buršík z advokátní kanceláře Ambruz & Dark.


  • Správcem pojistného na důchodové spoření budou orgány daňové správy.
  • Správcem centrálního registru smluv bude Specializovaný finanční úřad.
  • Nový zákon o pojistném na důchodové spoření zavádí zejména individualizaci, což je hlášení o výši zálohy připadající na jednotlivé poplatníky, dosud to hlásil zaměstnavatel za všechny zaměstnance souhrnně.

Jak vidí návrh zákona o pojistném Miroslav Kalousek

„Je v podstatě nezbytným přechodným opatřením. Procesní uspořádání druhého pilíře penzijní reformy je součástí zákona o jednotném inkasním místu. Jednotné inkasní místo vstoupí v účinnost k 1.1.2014, zatímco penzijní reforma bude startována k 1.1. 2013. Je potřeba překlenout toto období tímto nezbytným návrhem.“

Druhý pilíř důchodového systému počítá s převodem peněz ze státního důchodového systému na individuální účty v soukromých penzijních fondech. Cílem reformy je získat nové zdroje na financování penzí budoucím generacím.

Lidé budou moci převádět na individuální účty u soukromých penzijních společností tři procentní body ze sociálního pojištění. Podmínkou ale bude, že přidají částku ve výši dvou procentních bodů ze svého.

Pokud do nového pilíře lidé vstoupí, chtě nechtě budou muset spořit

Spoření je dobrovolné. Pokud však lidé do nového pilíře vstoupí, nebudou již moci přestat spořit. Čerpání důchodu bude možné pouze formou penze, a to buď doživotně, nebo po dobu 20 let. Jednorázové výběry na rozdíl od současného penzijního připojištění nebudou.

Penzijní společnosti budou muset spravovat svěřené peníze ve čtyřech fondech. Lidé je budou moci měnit podle toho, zda jim bude vyhovovat větší míra rizika s možností většího zisku, nebo menší riziko s větší jistotou.

Video Brífink po jednání vlády
video

Brífink po jednání vlády

Celkem osm z devíti tuzemských penzijních fondů už potvrdilo definitivně svou účast v důchodové reformě. Pouze penzijní fond Axa ještě čeká na souhlas mateřské skupiny. Z dalších finančních skupin chystá vznik penzijní společnosti a transformovaných fondů Raiffeisenbank a společnost Conseq.

Komu se druhý pilíř vyplatí?

Spoření ve druhém pilíři se v porovnání s průběžným systémem při jeho současných parametrech vyplatí podle expertů spíše lidem s nadprůměrným příjmem nebo středním příjmovým skupinám při minimální době spoření 25 let. Záležet však bude i na volbě strategie spoření a zejména na skutečném výnosu jednotlivých fondů.