Start: Nový trh pražské burzy pro malé a střední firmy

Praha - Burza cenných papírů Praha (BCPP) vytvořila speciální trh s názvem Start. Jeho cílem je usnadnit malým a středním firmám přístup ke kapitálu. Podle generálního ředitele pražské burzy Petra Koblice je trh připraven od středy.

Podle Koblice burza novým trhem reaguje na situaci, kdy zejména banky výrazně omezily přísun peněz do malých a středních podniků. Partnery burzy při přípravě trhu byly společnosti Cyrrus a Raiffeisenbank. V budoucnu ale burza čeká, že se garanty stanou i další. Připraví dokumentaci, poradí, poskytnou právní pomoc a zkoordinují celý proces. A starají se i po vstupu firmy na burzu, a to i několik let.

Podmínky trhu jsou nastaveny tak, aby bylo pro budoucí emitenty co nejméně administrativně náročné na trh vstoupit a současně byla zachována dostatečná míra transparentnosti trhu.

Velikost emise není omezena

Pro vstup na trh Start neexistuje omezení pro velikost emise a nejsou stanoveny žádné požadavky na délku existence firmy či její tržní kapitalizaci. „Zájem mezi firmami o vstup na tento trh je, těžší bude vybrat ty správné,“ prohlásil ředitel pražské pobočky Cyrrusu Jan Procházka.

Start byl zařazen mezi tzv. neregulované trhy, což umožňuje emitentům místo tradičního prospektu emise vypracovat pouze jednodušší informační dokument. Prvním krokem pro zájemce o vstup na nový trh by mělo být kontaktování některého z takzvaných garantů emise. Ten se stane pro budoucího emitenta jeho průvodcem a poradcem. Současně se zaručuje burze za svého klienta a za jeho schopnost dostát všem závazkům plynoucím ze statutu veřejně obchodované společnosti.

Petr Koblic, generální ředitel pražské burzy 

Petr Koblic„Vznik trhu Start si vyžádali naši členové. Podmínky byly upraveny tak, aby maximálně vyhovovaly klientům našich členů, se kterými jsme na přípravě spolupracovali. Současně jsme chtěli využít jejich zkušeností z obdobných zahraničních platforem a vyvarovat se chyb, kterých se dopustily jiné burzy.“


S emisí akcií pomůže patron

Garant může po samotném uvedení nové společnosti na trh začít pro emitenta zajišťovat rovněž služby tzv. patrona emise. Hlavní náplní práce patrona je udržovat podmínky pro likviditu emise. Dalším významným úkolem garanta bude připravit jednou ročně analytickou zprávu emitenta, která investorům ukáže, jak si emitent vede ve srovnání se svým obchodním plánem. „Informuje investory o tom, co se děje ve firmě – jestli splnila plán, jestli ne, zjišťuje proč, píše analytické zprávy, hledá možnosti akvizice,“ sdělil Procházka.

Pokud se firmě bude dařit, může časem přejít na hlavní trh mezi silné společnosti - tam už jsou ale nároky vyšší: „Musí vytvořit prospekt, komplexnější informační dokument, musí začít čtvrtletně informovat investory o svých výsledcích a účetnictví dle mezinárodních standardů. V projektu START stačí jen účetnictví podle českých standardů,“ popisuje Petr Koblic, generální ředitel BCPP.

Malé a střední firmy nový trh přivítaly

Jeho zavedení zástupci malých a středních podniků vítají. „Často jsme slýchávali od podnikatelů otázku, proč podobný trh funguje ve Velké Británii, Polsku a co brání jeho vzniku v Praze. Jsme nyní rádi, že Start umožní českým malým a středním firmám získávat kapitál na akciových trzích,“ vysvětlila místopředsedkyně Unie malých a středních podniků Radomíra Kotlárová.

Každý další nástroj pro posílení financování malých a středních podniků je vždy dobrý, dodal prezident Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček: „Neočekávám ale nějaký přehnaný zájem. Je to pro většinu podniků úplně nový způsob získávání kapitálu, kterému musí nejdříve uvěřit, následně se s ním seznámit, poté na to připravit svoje podniky, čili jeho faktické fungování vidíme až ve střednědobém horizontu. Je škoda, že burza nezačala s osvětou dříve.“ 

Podle analytika J&T Banky Milana Vaníčka je pozitivní, že burza rozšiřuje působnost o nový segment. Domácí podniky jsou ale velmi konzervativní, co se týče přístupu k cizím zdrojům. „Avšak jestli se vznik nového segmentu řídil současnou nabídkou a poptávkou, pak není moc lepších řešení,“ doplnil.

Tento projekt by navíc mohl pomoct rozhýbat český burzovní trh, o který teď investoři nejeví velký zájem. Za minulý týden klesl po mnoha letech dlouhodobý objem obchodu pod jednu miliardu korun za den.