Nové realitní registry by mohly zvýšit příjmy státu

Praha - Ve snaze zvýšit daňové příjmy stát zvažuje zavedení nových realitních registrů. První by obsahoval transakce s nemovitostmi, druhým by byla databáze družstevních bytů. Nová databáze by mimo jiné mohla usnadnit i financování koupě družstevního bytu bankami. Teoreticky by ale její spuštění mohlo odstartovat také diskusi o zavedení daně z převodu družstevních bytů. Vyplývá to z nové analýzy trhu nemovitostí, kterou zpracovalo ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s dalšími třemi resorty.

Od evidence realitních transakcí si stát slibuje lepší kontrolu a zvýšení odvodů daně z příjmů a z přidané hodnoty do státní pokladny. Snížení úniků při výběru daně z příjmu chce stát docílit také zřízením databáze družstevních bytů. „Hlavním zdrojem daňového úniku daně z příjmů u prodejů bytů jsou převody družstevních podílů, kde k prodejům dochází opakovaně v krátkém čase (do lhůty pěti let) a kde nelze předpokládat, že by se typ vlastnictví změnil,“ stojí v analýze.

Nepoctivci se mohou bezdůvodně obohacovat

Realitní kanceláře, které řádně platí daně, se podle analýzy dostávají do znevýhodněného postavení vůči firmám, které pravidla nedodržují. „Nepoctivci se mohou bezdůvodně obohacovat na úkor státu a díky těmto dodatečným ziskům mohou své služby nabízet ve srovnání s konkurencí levněji,“ uvádí ministerstvo.

Nový systém evidence realitních transakcí by hlídal všechny převody vlastnických práv, členských práv a povinností v družstvech nebo obchodních podílů ve firmách, které jsou výlučně spojené s nemovitostmi. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje v této databázi sledovat i provize realitních kanceláří. Celý registr by byl úzce napojený na katastr nemovitostí.

Peníze
Zdroj: ISIFA
Autor: František Vlček

Daň by se teoreticky mohla platit i při převodu družstevního bytu

V případě obchodu s družstevními byty se neprodává byt jako takový, ale převádí se práva a povinnosti v družstvu, na které se váže právo uzavřít nájemní smlouvu na tento byt. Právě proto se při převodu práv k družstevním bytům neplatí daň z převodu nemovitostí. „Pokud by však existovala databáze družstevních bytů, díky které by mohlo dojít k určitému zrovnoprávnění osobního a družstevního vlastnictví, lze hypoteticky uvažovat také o možnosti zavedení této daňové povinnosti i na tento typ majetku,“ uvedlo ministerstvo.

Vlastnictví družstevních podílů by navíc nově také ovlivnilo výpočet sociálních dávek. Dosavadní systém totiž podle ministerstva vzbuzuje pocit nerovnosti například u majitelů chat, kteří proti vlastníkům členských podílů v bytových družstvech nárok na státní podporu obvykle nemají.

Databáze by mohla usnadnit financování družstevních bytů

Databáze družstevních bytů má také pomoci bankám financovat prodeje družstevních bytů. Banky tak nyní činí jen v případě, když družstvo garantuje do roka převod bytu do osobního vlastnictví. Ministerstvo odhaduje, že roční objem realitních obchodů by díky tomu mohl vzrůst nejméně o 20 miliard korun.

V neposlední řadě má databáze družstevního bydlení pomoci zastavit rozpad bytových družstev. Počet družstevních bytů v Česku klesl zhruba z milionu kolem roku 1990 na současných 430 tisíc. „Dokonce je možné, že nastane renesance družstevního vlastnictví bytů,“ věří ministerstvo.