Zhruba 800 milionů korun má jít každý rok na rozvojovou pomoc

Praha – Do roku 2015 by se neměla měnit výše peněz, které plynou na zahraniční rozvojovou pomoc. Vláda schválila, aby na humanitární a další projekty a vládní stipendia chodilo zhruba 807 milionů korun. Stejnou částku schválil kabinet v minulosti i na letošní rok. Ministerstvo zahraničí v materiálu, o jehož přijetí informoval tiskový odbor Strakovy akademie, dále navrhlo pro následující rok větší zapojení českých firem do rozvojové spolupráce a zavedení pilotní fáze programu obchodního partnerství v rozvojové spolupráci včetně projektů, které například financuje EU. 

Z prostředků české diplomacie půjde na rozvojovou pomoc každý rok celkem asi 684 milionů. Z toho na bilaterální pomoc má jít každoročně 561 milionů, na humanitární pomoc 73 milionů a na transformační spolupráci 50 milionů korun. Ministerstvo školství dále zaplatí 120 milionů korun za vládní stipendia pro zahraniční studenty a ministerstvo zdravotnictví dá tři miliony za péči o tyto stipendisty.   

Koncepce rozvojové pomoci již dříve upravila priority české diplomacie. V období let 2010 až 2017 bude rozvojová spolupráce směřovat především do pěti prioritních zemí, jsou to Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko.

Rozvojová spolupráce bude také v zemích, v nichž jsou ve střednědobém horizontu z určitých důvodů potřebné a žádoucí rozsáhlejší rozvojové aktivity ČR, uvedla diplomacie. Jedná se o Gruzii, Kambodžu, Kosovo, Palestinu a Srbsko.

Zcela specifickou skupinu pak podle diplomacie tvoří bývalé prioritní země, ve kterých bude pokračovat spolupráce v jiném rozsahu a kde dobíhají končící projekty. Jedná se o Jemen, Vietnam, Zambii. Projekty by tam měly být ukončeny před rokem 2015.   

Zahraniční rozvojová spolupráce je dlouhodobější. Má za cíl přispět k omezení chudoby a také k udržitelnému rozvoji v zemích třetího světa. ČR pomáhá například zajistit přístup k pitné vodě, pomáhá s rozvojem zemědělství, zdravotní péče, sociálních služeb, energetiky a podobně. Celkově činí česká pomoc do zahraničí řádově miliardy. Například v roce 2009 to bylo 4,08 miliardy korun. To je 0,12 procenta hrubého národního důchodu, tedy stejně jako v roce 2008. Česko se přitom zavázalo, že ji bude navyšovat až na 0,33 procenta. Trendem vlády je však naopak nyní šetřit.