Česko má druhou nejnižší zadluženost v rámci EU

Praha - Česko je v takzvané komplexní zadluženosti, která se počítá společně z veřejného dluhu a dluhu soukromého sektoru, druhou nejméně zadluženou zemí v rámci evropské sedmadvacítky. V poměru k HDP činila v roce 2010 tato zadluženost 109,7 procenta HDP. Nižší relaci zaznamenalo pouze Rumunsko, Slovensko je na třetím místě. Vyplývá to z analýzy Českého statistického úřadu. Přibližování ekonomické vyspělosti země k průměrné úrovni EU se naopak v posledních letech zastavilo. Jedinou výjimkou v tomto ohledu je Praha.

V roce 2010 činil hrubý domácí produkt na obyvatele v Česku 80 procent průměrné úrovně EU, zatímco v roce 2007 to bylo 83 procent. V roce 2000 představoval HDP na obyvatele 71 procent průměru unie.

Zadluženost vládního sektoru ČR se v rámci zemí EU mírně zhoršuje - zatímco v roce 2000 byla země na 4. místě (17,8 procent HDP), v roce 2011 se posunula na 7. pozici (41,2 procent HDP). Jak ale upozornila analytička ČSÚ Drahomíra Dubská, tato pozice je stále příznivá.

Příznivá je i výše zadluženosti soukromého sektoru (domácností a firem), která je třetí nejnižší v EU (v roce 2010 činila 71,6 procent HDP).

Klesá poměr deficitů rozpočtu k HDP

Zlepšuje se i poměr deficitů veřejných rozpočtů k hrubému domácímu produktu. Česko se loni s podílem deficitu rozpočtu na HDP ve výši 3,1 procenta dostalo mezi 27 zeměmi unie na 9. místo, zatímco v roce 2010 bylo na 13. místě a v roce 2000 na 22. místě.

Přírůstky podílu ČR na světovém exportu se podle analytičky ČSÚ Drahomíry Dubské neustále zmenšují. Její podíl na světovém vývozu se loni proti roku 2006 sice zvýšil, ovšem ne tak výrazně jako v pobaltských zemích, Slovensku, Polsku, Bulharsku či Rumunsku. Největší pokles zaznamenalo v tomto ohledu Finsko a Velká Británie.

Drahomíra Dubská, analytička ČSÚ:

„Co je podle mého názoru velmi riskantní, je to, že restriktivní kroky (úsporná opatření – pozn. red.) mají jakoby prodlouženou účinnost. I když v příštím, přespříštím roce už ty deficity zdaleka nebudou tak vysoké, tak ekonomika bude pořád trpět tím, že loni, předloni a vlastně i letos jsou ty restrikce tak silné.“


Práce je v ČR drahá

Ve vybraných parametrech konkurenceschopnosti ČR ztrácí především vlivem vysokého zatížení práce daňovými odvody - v letech 1995 až 2010 stouply reálné jednotkové náklady práce nejvíce ze zemí EU.

V posledních třech letech nicméně byla Česká republika relativně úspěšná i v plnění maastrichtských kritérií, která jsou podmínkou pro přijetí eura. Jediným parametrem, který se nedařilo splnit, bylo stlačení deficitu pod tři procenta HDP. I tak je ale pozice Česka ve srovnání s ostatními členy unie poměrně dobrá, upozornili statistici.

Video Česko přestalo hospodářsky dotahovat vyspělé země západní Evropy
video

Česko přestalo hospodářsky dotahovat vyspělé země západní Evropy