Češi mají osmnácté nejvyšší HDP na hlavu z 27 států EU

Brusel - Češi si loni v hrubém domácím produktu na hlavu mezi 27 státy Evropské unie polepšili o jednu příčku. Dostali se na 18. místo díky tomu, že přeskočili Portugalce. HDP na člověka v Česku nicméně stále představuje jen 80 procent průměru EU, vyplývá z dat Eurostatu.

Mezi členskými státy unie panují v dosažených číslech velmi výrazné rozdíly. Zatímco HDP na hlavu v Bulharsku dosahoval 45 a v Rumunsku 49 procent unijního průměru, tak v Lucembursku to bylo 274 procent, tedy zdaleka nejvýše z celé unie.

U této malé země to nicméně do značné míry ovlivňuje fakt, že řada lidí sem každodenně jezdí pracovat z okolních států – z Francie, Belgie a Německa. Přispívají tak sice k hospodářskému růstu Lucemburska, ale nejsou zahrnuti do statistik při přepočtu na obyvatele.

Za Lucemburskem na druhém místě figuruje Nizozemsko (131 procent unijního průměru), pak jsou Rakousko (129) a Irsko (127).

Statistici ve srovnání použili takzvané standardy kupní síly (PPS), což je uměle vytvořená jednotka užívaná k mezinárodním srovnáním. Do jisté míry se v ní vyrovnávají rozdíly, které existují mezi kupní silou měn jednotlivých států. Obecně tak platí, že za jeden PPS by se koupilo stejné množství zboží či služeb ve všech zemích.

Země EU a jejich HDP na hlavu v roce 2011 v procentech:
 • Lucembursko 274
 • Nizozemsko 131
 • Rakousko 129
 • Irsko 127
 • Švédsko 126
 • Dánsko 125
 • Německo 120
 • Belgie 118
 • Finsko 116
 • Británie 108
 • eurozóna 108
 • Francie 107
 • Itálie 101
 • EU 100
 • Španělsko 99
 • Kypr 92
 • Slovinsko 84
 • Malta 83
 • Řecko 82
 • ČR 80
 • Portugalsko 77
 • Slovensko 73
 • Estonsko 67
 • Maďarsko 66
 • Polsko 65
 • Litva 62
 • Lotyšsko 58
 • Rumunsko 49
 • Bulharsko 45

Zdroj: Eurostat