Komerční banky si budou od ECB půjčovat za mírnějších podmínek

Frankfurt - Evropská centrální banka (ECB) zmírnila požadavky na takzvaný kolaterál, tedy zajištění proti úvěrům, které poskytuje komerčním bankám. Jako zástavu začne přijímat i dluhopisy horší kvality, což má podle analytiků pomoci hlavně bankám ze Španělska. Smyslem opatření je obecně usnadnit úvěrování.

„Rada guvernérů ECB snížila práh hodnocení a pozměnila požadavky na způsobilost u některých zajištěných cenných papírů,“ píše se ve sdělení, které Evropská centrální banka rozeslala médiím. Rozhodnutí padlo na pravidelném měsíčním zasedání rady ECB, které se konalo ve středu. Tato zasedání zpravidla nejsou vyhrazena měnové politice.

V rámci změn bude ECB přijímat i dluhopisy kryté hypotékami, které byly vydány proti nákupu rezidenčních nemovitostí. Přijme také aktiva krytá půjčkami malým a středním podnikům, půjčkami na nákup automobilů, stejně jako leasingem, anebo aktiva zajištěná spotřebitelskými úvěry.

Úvěr od ECB přitom bude možné získat i proti zástavě v podobě hypoték na komerční nemovitosti. Stačit bude relativně nízký rating, a to až do známky BBB.

Rating bude přesto i nadále hrát klíčovou roli. Pokud bude mít nabízená zástava relativně vysoký rating v pásmu A, poskytne ECB úvěr až do výše, která bude o 16 procent nižší než hodnota kolaterálu. U papírů s nejnižším akceptovatelným ratingem ECB poskytne úvěr pouze do výše, která bude o 32 procent pod hodnotou kolaterálu.