MF slibuje konec neférovým praktikám u spotřebitelských úvěrů

Praha – Během léta chce resort Miroslava Kalouska předložit vládě návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Jeho cílem má být podle ministerstva financí posílení postavení spotřebitelů a principu odpovědného úvěrování. Návrh například umožňuje odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez sankce, zakazuje používání směnek a šeků či volání na předražené telefonní linky. 

Věřitel bude nově moci poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že jej spotřebitel bude schopen splácet. V reakci na jejich časté zneužívání bude zcela zakázáno používání směnek a šeků v souvislosti se spotřebitelskými úvěry. Stejně tak nebude možné využívat při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů volání na předražené telefonní linky začínající číslicí devět.

Miroslav Kalousek, ministr financí:

„Návrh reaguje na poznatky z praxe a na některé neférové praktiky, ke kterým na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice dochází.“


Spotřebitel bude moci od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru bez jakékoliv sankce odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Navíc bude mít zprostředkovatel nárok na zaplacení odměny až poté, co předloží spotřebiteli vyrozumění o výsledku své zprostředkovatelské činnosti, upozornil náměstek ministra pro finanční trh Radek Urban.   

Za porušení zákona budou moci orgány dohledu, kterými jsou Česká národní banka a Česká obchodní inspekce, uložit pokutu až do dvaceti milionů korun. Spotřebitel se může svých práv domáhat u finančního arbitra.

Novela souvisí i s implementací směrnice EU   

Novela byla zpracována také kvůli nutnosti zavést do českého práva směrnici EU, která upravuje dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN) úvěru. Cílem je dosáhnout co možná největší vypovídací schopnosti a srovnatelnosti tohoto ukazatele u spotřebitelských úvěrů, u nichž nejsou předem známy všechny parametry pro jeho výpočet. Sem patří například kreditní karty, revolvingové či kontokorentní úvěry.

Návrh MF vítají zástupci spotřebitelů. „Vítáme v podstatě všechna tato opatření, protože zlepšují postavení spotřebitele ve vztahu k poskytovateli spotřebních úvěrů,“ řekl ředitel Asociace občanských poraden Stanislav Skalický. Zejména čtrnáctidenní lhůta pro možnost odstoupení od smlouvy bez sankce je podle něj významným pokrokem, který umožní spotřebiteli získat dostatečný čas na případné přehodnocení výhodnosti úvěru a odstoupení od smlouvy.   

Některé otázky ale podle asociace zůstávají nedořešeny. Třeba rozhodčí doložky by měly být zcela zakázány, protože slouží poskytovateli jako prostředek k úspěšnému vymáhání nepřiměřených sankcí při sebemenším porušení smluvních podmínek, dodal. Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni zdůraznil jako pozitiva zejména zákaz směnek, šeků a volání na předražené linky a ocenil zpoplatňování zprostředkování až po předložení konkrétní nabídky ze strany zprostředkovatele. Slabinou je podle něj ustanovení o nutnosti ověření úvěruschopnosti klienta.   

Video Rozhovor s Hynkem Kalvodou z Asociace občanských poraden
video

Rozhovor s Hynkem Kalvodou z Asociace občanských poraden

Česká leasingová a finanční asociace vítá, že spolu se zavedením směrnice EU mají být novelou eliminovány některé nekalé postupy nesolidních poskytovatelů těchto úvěrů. Nesouhlasí ale například se zákazem použití směnek a šeků ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru, což je prý standardní platební a zajišťovací nástroj. Za nepřiměřeně vysoké považuje navrhované pokuty za správní delikty vymezené v návrhu novely. ČLFA vidí také jako chybu, že tato novela zahrnuje i finanční leasing pro spotřebitele, který byl do ní včleněn nad rámec směrnice EU.