Emisní povolenky i podpora exportu dostaly zelenou, obchodní zákoník posunut

Praha – Státní fond životního prostředí v příštích sedmi letech může získat zhruba 40 miliard korun z prodeje emisních povolenek. Vláda totiž schválila návrh zákona o obchodování s emisními povolenkami. Vláda také schválila změnu pravidel pro úvěry, které Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) poskytuje na výstavbu nájemních bytů. Na stole měli ministři i novelu obchodního zákoníku, jeho projednání však vláda na týden přerušila. Naopak podpořila jednu z poslaneckých novel, jejichž cílem je pomoci vývozu českých firem do zahraničí, a tím zajistit více pracovních míst. 

Novela obchodního zákoníku do české legislativy převádí novou směrnici Evropského parlamentu o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. „Směrnice si klade za cíl reagovat na nešvar, kterým je, že mnohé dodané zboží či služby jsou zaplaceny mnohem později, než bylo ujednáno,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Zpoždění v platbách komplikují finanční řízení podniku a důsledkem je druhotná platební neschopnost dodavatelů zboží a služeb, dodal úřad.   

Směrnice vedle úroku z prodlení umožňuje věřiteli vymáhat po dlužníku částku představující náklady na vymožení pohledávky v paušální výši. Stanovuje také maximální dobu trvání přejímky zboží nebo služeb, která by neměla překročit 30 dnů.

Emisní povolenky dostaly zelenou, SFŽP tak může získat zhruba 40 miliard

V příštích sedmi letech může Státní fond životního prostředí (SFŽP) získat zhruba čtyřicet miliard korun z výnosů prodeje emisních povolenek. Dalších asi čtyřicet miliard korun by šlo do státního rozpočtu. Příjmy by však mohly být i o desítky miliard korun vyšší, a to v případě vyšších cen povolenek. Ty totiž kvůli snížení průmyslové výroby v Evropě za poslední rok výrazně klesly a nelze v současnosti předpovídat, jak se ceny budou dál vyvíjet. Vyplývá to z návrhu zákona o obchodování s povolenkami, který dnes vláda schválila. 

Matyáš Vitík, mluvčí ministerstva životního prostředí:

„Nástupnický program Zelená úsporám bude financován z prodeje těchto povolenek. Nejvíce budou profitovat veřejné budovy, domácnosti, dále pak půjdou peníze do systému tepla a do vlastních úspor v průmyslu.“


První scénář MŽP vychází z evropské analýzy cen povolenek z roku 2010, která cenu za jednu tunu odhadla na 27 eur. V tom případě by Česko i přesto, že část povolenek firmám rozdá, mohlo za sedm let získat kolem 7,5 miliardy eur, tedy zhruba 187 miliard korun. 

Střízlivější scénář vychází ze současné ceny povolenky sedm eur s tím, že bude postupně narůstat na 14 eur. V tom případě budou celkové výnosy činit 3,7 miliardy eur, tedy zhruba 90 miliard korun.

Video Povolenky mají zelenou
video

Povolenky mají zelenou

Vláda podpořila poslanecký návrh na podporu exportu

Vláda podpořila i jednu z poslaneckých novel, jejichž cílem je pomoci vývozu českých firem do zahraničí, a tím zajistit více pracovních míst. Kabinet souhlasil s novelou, která umožňuje poskytovat zvýhodněné úvěry vývozcům i prostřednictvím komerčních bank. Ke druhému návrhu, který rozšiřuje možnost odpočtu pohledávky z úvěru či bankovní záruky z daňového základu, ministři zaujali neutrální stanovisko. O předlohách nyní rozhodne parlament.

Novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou má umožnit poskytování zvýhodněných úvěrů pro vývozce také komerčním bankám. Úroková sazba těchto úvěrů má dlouhodobou fixaci, takže se vývozce nemusí bát, že do budoucna nečekaně vzroste. Pokud by úrokové sazby rostly, uhradí bance rozdíl stát, pokud by naopak klesly, budou banky vracet tento rozdíl do státního rozpočtu.

Vláda schválila i změnu pravidel pro úvěry SFRB na nájemní byty 

Vláda také schválila změnu pravidel pro úvěry, které Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) poskytuje na výstavbu nájemních bytů. Peníze nově podpoří například přestavby velkých bytů na menší, žadatele o úvěry čeká jednodušší vyřízení žádostí. Žádosti o úvěry bude SFRB přijímat od začátku srpna. V komisi vybírající projekty bude například člen Národní ekonomické rady vlády a ekonom Michal Mejstřík, předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba nebo Zdeněk Pernes za Radu seniorů ČR, sdělil ředitel fondu bydlení Jiří Koliba.

Jana Jabůrková, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj :

„Navrhovaná úprava bude mít pozitivní sociální dopad, neboť rozšířením stavebních úprav o možnost rozdělení velkého bytu na více nájemních bytů dojde ke zvýšení nabídky malometrážních bytů cenově dostupných pro skupinu osob, které nemají dostatek finančních prostředků na nájem velkého bytu.“ 


Stát začal s podporou výstavby nájemních bytů loni. V pilotní výzvě na to vyhradil 120 milionů korun. Nakonec však ale poskytl jediný úvěr za deset milionů, přestože investoři celkem žádali 470 milionů korun. Žadatelé většinou nesplnili podmínky soutěže nebo jim výběrová komise vrátila projekty k dopracování. Právě zkušenosti z loňského roku byly jedním z důvodů pro dnes schválenou změnu pravidel.

Vláda nesouhlasí s návrhem VV na snížení daně z nafty

Vláda nesouhlasí s návrhem bývalé koaliční strany Věci veřejné (VV) na snížení spotřební daně z nafty o dvě koruny za litr. Postoj vlády není pro návrh rozhodující, protože konečné slovo mají vždy poslanci. Poslanci VV tvrdí, že kvůli vysokým cenám nafty v Česku se poptávka přesunula do zahraničí. Po snížení daně by podle nich byl růst poptávky po naftě v Česku tak veliký, že by se inkaso zvýšilo nejméně o dvě miliardy korun. Benzinu se novela VV netýká.