Česká spořitelna táhne Erste a generuje skoro tři čtvrtiny jejího zisku

Praha - Česká spořitelna, banka s největším počtem klientů v zemi, v letošním 1. pololetí meziročně zvýšila konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 14 procent na 8,22 miliardy korun. Provozní zisk banky ale poklesl o 3,2 procenta na 13,09 miliardy. Svému majiteli, rakouské skupině Erste Group, přitom vytvořila tříčtvrtinový zisk. Erste totiž v pololetí snížila čistý zisk na 11,4 miliardy.

Pavel Kysilka, generální ředitel České spořitelny 

„Za výbornými výsledky České spořitelny stojí zejména nárůst investičního, exportního a provozního financování naších firemních klientů, podpora významných infrastrukturních projektů obcí, měst a krajů a silné a rostoucí úvěrování rozvoje bydlení domácností.“


Čisté příjmy banky z poplatků a provizí meziročně klesly o 1,9 procenta na 5,95 miliardy, a to zejména kvůli snížení příjmů z brokerských a investičních činností. Kromě kartových operací poklesly i příjmy z platebních transakcí. Klienti totiž stále častěji využívají internetové bankovnictví a zvýhodněné programy na Osobních účtech, uvedla banka. Čistý úrokový výnos se spořitelně v meziročním srovnání zvýšil o 0,7 procenta na 15,58 miliardy.

Čistý zisk z obchodních operací klesl o 24,9 procenta na 0,99 miliardy korun. Výrazně se snížily výnosy z devizových obchodů a z derivátových operací, naopak se zvýšily výnosy z operací s cennými papíry.

Erste Group snížila v pololetí čistý zisk na 11,4 miliardy

Vlastník České spořitelny, rakouská Erste Group, snížila v prvním pololetí čistý zisk meziročně o 12,9 procenta na 453,6 milionu eur (11,4 miliardy korun). „Nižší provozní výnosy vedly ve srovnání s prvním pololetím 2011 navzdory redukci provozních nákladů v prvním pololetí 2012 k poklesu provozního zisku o 11,2 procenta,“ uvedla banka. Provozní zisk se tak snížil na 1,75 miliardy eur. „Příčinou tohoto vývoje byl v první řadě pokles čistého zisku z obchodních operací způsobený nižšími výnosy z ocenění,“ dodala Erste.

Podle předsedy představenstva Erste Group Bank Andrease Treichla skupina velkého pokroku docílila v oblasti kapitálu, když ke konci června měla ukazatel kapitálové přiměřenosti EBA na hodnotě 9,9 procenta. Ukazatel vyjadřuje poměr objemu kvalitního kapitálu k celkovým aktivům banky. „Při zahrnutí zisku za první pololetí by se tento ukazatel dokonce zvýšil na 10,4 procenta. Kromě toho došlo i k dalšímu růstu našich vkladů,“ doplnil Treichl.

Video Reportáž o České spořitelně
video

Reportáž o České spořitelně

Reportáž o České spořitelně

E24 - 31.7.12

Telefonát Manfreda Wimmera

Důvod propadu Erste Group a výhled do konce roku přiblížil finanční ředitel a člen dozorčí rady banky Manfred Wimmer:

ErsteNaše výsledky negativně ovlivnila redukce aktiv, které nejsou pro Erste strategické, a pak také odpisy v Rumunsku. Pokud bychom odhlédli od všech mimořádných položek, pak by náš zisk za první pololetí dosáhl na 350 milionů eur, což je v současném složitém tržním prostředí velmi dobré. Jako hlavní pozitivum vidím to, že se nám podařilo posílit naši kapitálovou přiměřenost. 

České spořitelně se daří hlavně díky dobré situaci vaší ekonomiky. Domácnosti utrácejí rozumně a také vláda se chová zodpovědně a plní své domácí úkoly. To dává zemi fiskální stabilitu, která jí pomůže překonat těžké časy, které nás ještě čekají. Předpokládáme, že i když česká ekonomika letos neporoste, nečekají Českou spořitelnu žádné velké otřesy. 

Naopak v Maďarsku a Rumunsku je situace stále složitá. V obou zemích naše rizikové prémie letos dosáhnou maxima. Jak v Rumunsku, tak v Maďarsku teď proto provádíme transformaci a strategickou revizi.

Situace v jednotlivých segmentech odráží současné ekonomické prostředí. Vidíme třeba pokles zájmu o úvěry - lidé teď neutrácí a šetří. Naopak třeba hypotékám se daří a pozitivní je i nárůst u depozit. 

Náš výhled do konce roku se na provozní úrovní pohybuje lehce pod výsledkem loňského roku. Fundamentálně ale náš jádrový byznys zůstává odolný a silný.