Vymáhání alimentů? Místo soudu pomůže exekutor

Praha - Každé druhé manželství končí rozvodem. Konec nevydařeného vztahu může znamenat vysvobození, ale také finanční past. Situace osamělých rodičů v Česku totiž není zrovna růžová. Alimenty někdy dosahují směšných částek nebo taky nechodí vůbec. Rodič se tak často dostává do těžko řešitelné situace. Co dělat, když druhý rodič alimenty na dítě neplatí?

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Craig Borrow

Vyživovací povinnost má každý rodič ke všem svým dětem. Nezáleží, zda byli rodiče dítěte sezdáni či nikoliv. Nárok na peníze totiž nevzniká rodiči, ale dítěti, ačkoliv se peníze posílají do rukou dospělého. Platit musíte i na dítě, se kterým se nevídáte. Dokonce i v případě, že vám s ním soud zakázal styk. Potud mluví náš právní řád jasně. Horší už je to s určováním výše alimentů. 

Na jak vysoké alimenty má dítě nárok? 

V České republice neplatí žádný přesný přepočet, na základě kterého by platila rovnice XY příjmu = XY výše alimentů. Vždy záleží na konkrétním soudci, jak zhodnotí konkrétní situaci. Soudcům přitom pomáhají tabulky ministerstva spravedlnosti. Výše alimentů se obvykle pohybuje od 9 do 25 procent příjmu rodiče, který má povinnost alimenty platit, a odvíjí se i od věku dítěte. 

V Česku má nárok na výživné zhruba 400 tisíc dětí, přičemž zhruba 160 tisícům z nich druhý rodič peníze nezasílá. „Průměrná výše alimentů v roce 2010 činila 1 600 korun měsíčně na dítě a měsíc, Český statistický úřad přitom vyčíslil náklady na dítě zhruba na 7 000 korun,“ říká Lucie Asenová z Asociace neúplných rodin

K čemu je stanovení výše alimentů, když druhý rodič stejně neplatí? 

Na svůj nárok byste rozhodně neměli rezignovat. Málokdo ví, že výživné na dítě lze po neplatícím partnerovi vymáhat nejen soudní cestou, ale i prostřednictvím soudního exekutora. Exekuce v podobných případech nejčastěji probíhá srážkami ze mzdy, prováděnými zaměstnavatelem. Rady, jak v podobných situacích postupovat, poskytla Exekutorská komora ČR.

Jak postupovat?

  1. Obstarejte si exekuční titul, tedy například rozhodnutí soudu o výši výživného, které vám váš protějšek odmítá platit.
  2. V seznamu soudních exekutorů si libovolně vyberte, kterému úřadu svou záležitost svěříte.
  3. Exekutor vám pomůže sepsat návrh na nařízení exekuce, kde stojí, kolik vám partner dluží. Ten podá exekutor k exekučnímu soudu. Exekuční soud dále pověří exekutora, aby exekuci vykonal. 

Co je dobré vědět?

  • Nečekejte na aktivitu dlužníka příliš dlouho. Čím více vám bude dlužit, tím déle může být částka vymáhána.
  • Nenechte se oklamat planými sliby neplatiče alimentů. Jde o vaše dítě a jeho potřeby.
  • Nemusíte se obávat žádných poplatků. Veškeré náklady na exekuci hradí dlužník. Díky výjimce v zákoně ani nemusíte hradit zálohu na exekuci.
  • Výživné patří mezi přednostní pohledávky. Má tedy přednost před ostatními dluhy, například nedoplatky na daních a sociálním a zdravotním pojištění.
  • Exekutor může platební morálku liknavého rodiče sledovat i do budoucna. Dlužník tak bude peníze posílat přímo na účet soudního exekutora, který prostředky přepošle. Pokud splátka exekutorovi v daném termínu nedorazí, může zvážit další postih majetku. Toto opatření je platné do doby, než ho věřitel odvolá.
Zdroj: Exekutorská komora ČR

Pokud vám alimenty na účet nedorazí čtyři po sobě jdoucí měsíce, můžete na svého či svou „ex“ podat trestní oznámení za zanedbání povinné výživy dítěte. Strach z vězení řadu neplatičů přiměje, aby svůj dluh začali pomalu udolávat. Tento způsob vymáhání peněz může být ale poměrně zdlouhavý a nejistý. Pokud dlužník projeví tzv. účinnou lítost a uhradí jen část dlužné částky, policie trestní stíhání zastaví. 

Co dělat, když rodič, který má platit alimenty, je ve vězení za zanedbání povinné výživy?

Pokud rodič neplatil alimenty již před nástupem do vězení, dluh s nástupem do věznice nezaniká. Odsouzenému bude ze mzdy srážena určitá částka. Pokud je rodič odsouzen za shora zmínění delikt, nabíhá mu i při pobytu ve vězení nutnost placení výživného v neztenčené částce. 

Co dělat, když přijdu o práci a nemohu platit alimenty v předepsané výši?

V žádném případě nesnižujte předepsané alimenty svévolně. Snížit částku může pouze soud. Žádost o snížení podejte na místně příslušný okresní soud (dle bydliště dítěte). Soudy rozhodují o tomto rychle, nic se nebude protahovat. Pravděpodobně na základě změněné situace dojde ke snížení alimentů. Na straně druhé, druhý rodič se může snažit prokázat, že se o nalezení zaměstnání dostatečně nesnažíte, zatajujete příjem (tj. pracujete na černo atd.). V těchto případech záleží na vztazích s bývalým. Pokud to proto jen trochu jde, snažte se s partnerem domluvit.

Zajímavosti ze zahraničí

Neplatiči výživného na Slovensku mohou přijít i o řidičský průkaz. Cílem je zrychlit a zefektivnit vymáhání výživného. Dlužník získá průkaz zpět, až když uhradí dluhy a náklady exekuce. Odebrání řidičského průkazu jako trest pro neplatiče alimentů se používá od roku 2005 také v Polsku.